Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldızhan, Serhat
dc.contributor.authorÇoban, Necmettin
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:52Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/91
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMsybyiTP5_oWqGQs6SU15GSxyocoj8vcO3AQhoVSDIsPc
dc.description659970en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada nöroşirürji kliniklerinde kortikosteroid bir ajan olarak geniş endikasyon alanı olan metilprednizolon'un farklı dozlarda civciv embriyolarında orta hat kapanmasına etkisini göstermeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Anatomi ve Histoloji laboratuvarında yapılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 49533702/257 sayılı kararı ile gerçekleştirildi. 100 adet White Leghorn cinsi yumurtalar kullanılarak 4 grup oluşturuldu (n=25). Farklı dozlarda metilprednizolon, subblastodermik alana enjekte edildi. Kontrol grubuna herhangi bir ajan verilmedi. Embriyolar 72 saat tespit solüsyonunda bekletildikten sonra polilizin kaplı lamlara alındı. Uygun prosedürde hazırlanan kesitler AgNOR boyamasına tabi tutuldu. Numuneler, bir görüntü analiz sistemi kullanılarak ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Örnek başına 25 nükleer AgNOR protein görüntüsü değerlendirildi. Çıkan sonuçlar istatiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Gruplar değerlendirildiğinde metilprednizolon'un artan dozlarda uygulanması ile embriyolarda orta hat kapanma defektinin arttığı gözlendi. Sonuç: Metilprednizolon'un civciv embriyolarında orta hat kusurlarına yol açtığı düşünülmektedir. Ancak ileri araştırma öneriliren_US
dc.description.abstractObjective: In this study, we aimed to show the effect of methylprednisolone, which has a wide indication as a corticosteroid agent in neurosurgery clinics, on midline closure in chick embryos at different doses. Method: This study was conducted in the Anatomy and Histology Laboratory of Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital. It was carried out with the decision of Afyon Kocatepe University Animal Ethics Committee dated 06.05.2020 and numbered 49533702/257. 4 groups were formed by using 100 White Leghorn eggs (n = 25). Different doses of methylprednisolone were injected into the subblastodermic area. No agent was given to the control group. Embryos were kept in fixation solution for 72 hours and then placed on polylysin coated slides. Sections prepared in the appropriate procedure were subjected to AgNOR staining. The samples were evaluated under a light microscope using an image analysis system. 25 nuclear AgNOR protein images were evaluated per sample. The results were evaluated statistically. Results: When the groups were evaluated, it was observed that the midline closure defect increased in embryos with increasing doses of methylprednisolone. Conclusion: Methylprednisolone is thought to cause midline defects in chick embryos. However, further research is recommendeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNöroşirürjien_US
dc.subjectNeurosurgeryen_US
dc.titleErken tavuk embriyolarında metilprednizolon'unorta hat kapanmasına etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of metilprednisolone on middle line closure in early chicken embryosen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇoban, Necmettin
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record