Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkgün, Deniz
dc.contributor.authorOğuzöncül, Ferdane
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:34Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5ETXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/813
dc.description.abstractAmaç: Çalışmada Elazığ İli’nde bulunan Golan Kaplıcası’ndaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada kaplıca tedavisine gelen 99 kişiye yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulaması yapıldı. Bulgular: Kaplıca tesislerinde değerlendirmeye alınan kişilerin % 54,6'sı mekanik ya da inflamatuvar nitelikteki kasiskelet sistemi hastalıklarından biri nedeniyle, % 11,1'i iscilt hastalığı nedeniyle kaplıcaya geldiğini belirtmiştir. Çalışmada değerlendirilen hastaların % 63'ü kaplıcaya başvurmasına neden olan rahatsızlığıyla ilgili olarak öncesinde bir modern tıp kurumuna başvurmadan doğrudan kaplıcaya geldiğini belirtmiştir. Çalışmada değerlendirilen hastaların % 97'si ise kaplıca tedavisi öncesi her hangi bir sağlık kontrolünden geçmediğini belirtmiştir. Sonuç: Golan Kaplıcası balneolojik özellikleri açısından bilimsel yöntemlerle planlanması durumunda kullanımı uygun olabilecek ve olmayacak pek çok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: The study was conducted for the purpose of specifying the features of the implementations of traditional spa treatments at the Gonan thermal spring situated in the city of Elazig. Materiel and Methods: Identification methods were used in the study. During the study a questionnaire was made by face-to-face interviews with 99 individuals who participated in the spa treatments. Results: It is detected that the 54,6 % of the individuals who were evaluated at the spa facility suffered from one of the mechanic or inflammatory musculoskeletal system illnesses and 11,1 % of them came to the spa for dermatologic disorders. The 63 % of the patients, who were evaluated during the study, have stated that they directly went to the spa before applying to a modern medicine institution for a curtain illness. The 97 % of the patients evaluated during the study indicated that they haven’t gone through a medical checkup before the spa treatment. Conclusion: Considering the balneological features of the Golan Spa, it is used for the treatment of many suitable and unsuitable illnesses. However, if planned scientifically it can be utilized for proper treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleElazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of traditional spa treatment practices in golan town, Elazığen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage273en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record