Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGündoğdu, Elif
dc.contributor.authorKebapçı, Mahmut
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:15Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjeE5EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/686
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada, yakın geleceğin hekim adayları olan 5. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde radyasyon farkındalığını değerlendirmek ve bu konuya ilgi çekmek amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf 50 öğrenciye radyasyon kaynakları, radyolojik tetkikler, radyasyondan korunma ile ilgili toplam 10 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket gözlem altında uygulandı. Anketten elde edilen sonuçlar doğru ve yanlış cevapların dağılımı şeklinde değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya 23 kadın (22-24 yaş, ortalama yaş 23.08), 27 erkek (22-30 yaş, ortalama yaş 23.11) toplam 50 öğrenci katıldı. Katılımcıların tüm sorulara verdikleri doğru cevap oranı % 70.4, yanlış cevap oranı % 29.6 idi. En yüksek oranda doğru cevap verilen soru gama ışınlarının iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı olduğudur. En fazla yanlış cevap verilen soru ise gelişmiş ülkelerde maruz kalınan iyonizan radyasyonun en büyük kaynağının doğal radyasyon olduğudur. SONUÇ: Radyasyon kaynakları, biyolojik etkileri, radyasyondan korunma yöntemleri ve radyolojik algoritma tıp fakültesi eğitiminde daha fazla önem verilmesi gereken konulardır.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: The aim of this study is to evaluation the awareness of radiation in the fifth class medical faculty students and to draw attention to this subject. MATERIAL AND METHODS: A survey consisting of 10 multiple choice questions about radiation sources, radiological examinations, protection from radiation was applied to 50 students studying Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine in fifth class. The results obtained from the questionnaire were evaluated as the distribution of correct and incorrect answers. RESULTS: Twenty-three female (22-24 years, mean age 23.08 years), 27 males (22-30 years, mean age 23.11 years) participated in the study. The correct answer rate was 70.4%, wrong answer rate was 29.6% for the participants in whole survey. The highest rate accuracy answered question is that the gamma rays are the source of ionizing radiation. The highest rate incorrect answered question is that the biggest source of ionizing radiation exposed in developed countries is background radiation. CONCLUSIONS: Radiation sources, biological effects, protection from radiation, radiological algorithms are the topics that should be given more importance in the course content of medical facultyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.title5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞIen_US
dc.title.alternativeRADIATION AWARENESS AMONG FIFTH CLASS MEDICAL STUDENTSen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage250en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record