Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoca, Serkan Bilge
dc.contributor.authorAltıntaş, Ayşe Halime
dc.contributor.authorDuba, Büşra
dc.date.accessioned2023-05-31T10:06:38Z
dc.date.available2023-05-31T10:06:38Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationKoca, S. B., ALTINTAŞ, A. H., & Büşra, D. U. B. A. Yenidoğan hipoglisemisine güncel yaklaşım. The Medical Journal of Mustafa Kemal University, 13(47), 431-442.en_US
dc.identifier.issn2149-3103
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.1074719
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1563
dc.description.abstractNeonatal hipoglisemi yenidoğan döneminde sık görülen, yaşamın ilerleyen dönemlerini de etkileyen bir sağlık sorunudur. Hipoglisemi akut ve kronik komplikasyonlara neden olarak yenidoğan bebeğin büyümesi ve gelişmesinde kalıcı ve geri dönüşümsüz nörolojik sorunlara yol açabilmektedir. Hipoglisemiyi saptamak için en duyarlı test halen plazma glukozu ile ölçümü olsa da, yıllardır kullanılan geleneksel glukoz ölçüm yöntemleri ile birlikte son yıllarda noninvaziv glukoz ölçüm yöntemlerindeki gelişmeler ile riskli bebeklerde hipogliseminin tanı ve tedavisinde bu teknolojik ölçüm yöntemleri yaygın kullanılmaya başlamıştır. Glukometre, kan gazı analizatörleri, laboratuvarda enzimatik ölçüm geleneksel ölçüm yöntemleri iken, sürekli glukoz ölçüm sistemleri yeni nesil glukoz ölçümünde yer almaya başlayan yeni bir tekniktir. Hipoglisemi gelişimini engellemek için koruyucu önlemler alırken erken dönemde anne sütü ile emzirme desteği sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Hangi durumların hipoglisemi için risk oluşturduğu, hangi glukoz eşik değerinde tedavi vermek gerektiği ve son kullanılan yeni nesil glukoz ölçüm yöntemlerinin etkileri ve güncel tedaviler bu derlemede tartışılmıştır. Riskli bebeklerde kan şekeri ölçümleri ve klinik bulguların gözlenmesi yanında hipoglisemide ayırıcı tanı yapılarak tedavinin yönetilmesi de prognozda önemli bir yer tutar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığıen_US
dc.relation.isversionof10.17944/mkutfd.1074719en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNeonatalojien_US
dc.subjectHipoglisemien_US
dc.subjectYenidoğanen_US
dc.titleYenidoğan hipoglisemisine güncel yaklaşımen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-1098-6064en_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.contributor.institutionauthorAltıntaş, Ayşe Halime
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage431en_US
dc.identifier.endpage442en_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record