Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYavaşoğlu, Filiz
dc.contributor.authorÖzdemir, Çiğdem
dc.date.accessioned2022-05-06T07:48:35Z
dc.date.available2022-05-06T07:48:35Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationYavaşoğlu, F. & Özdemir, Ç. (2022). Kemik İliği Biyopsisi ile Tanı Alan Karsinom Metastazlı Hastalarımız . Osmangazi Tıp Dergisi , 44 (2) , 211-216 . DOI: 10.20515/otd.997795en_US
dc.identifier.issn2587-1579
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20515/otd.997795
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/907
dc.description.abstractSolid tümörlerin kemik iliğinde tutulum yaptığı bilinmektedir. Ancak kemik iliği tutulumu ile tanı alması nadirdir. Klinik ve laboratuvar bulguları karakteristik değildir ve farklı ön tanıların düşünülmesine yol açabilmektedir. Kemik iliğinde tutulum saptandığı zaman tedavi yaklaşımını da etkilemekte ve kötü prognozla ilişkilidir. AMAÇ: Kemik iliği tutulumu ile tanı alan solid tümörlü hastalarımızın klinik ve laboratuvar özelliklerini anlatmayı amaçladık. MATERYAL- METOD: Hematolojik malignite ön tanısı ile kemik iliği biyopsisi yapılan ve karsinom metastazı tanısı alan 7 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 3’ü erkek, 4’ü kadın hastanın median tanı yaşı 71 idi. Ortalama tanı yaşı 61,2±19,9 idi. 6 hasta halsizlik, 2 hasta nefes darlığı, 1 hasta da iştahsızlık şikayeti ile başvurmuştu. Hastaların hepsinde anemi, 6 hastada trombositopeni, 6 hastada eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) yüksekliği, 3 hastada lökositoz mevcut idi. 4 hastada meme kanseri, 2 hastada mide, 1 hastada prostat karsinom tutulumu saptandı. Tanı konan hastaların median sağ kalım süreleri 20 ay (2-33 ay) olarak saptanmıştır. 2 meme kanseri ve 1 prostat kanserli hasta hormonoterapi ile yaşamlarını sürdürmektedirler. SONUÇ: Kemik iliği biyopsisi; kemik iliğinde tutulum yapan hastalıkları saptamada ucuz, kolay uygulanabilen ve etkin bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractIt is known that solid tumors are involved in the bone marrow. However, it is rare to be diagnosed with bone marrow involvement. Clinical and laboratory findings are not characteristic and may lead to the consideration of different prediagnoses. When bone marrow involvement is detected, it also affects the treatment approach and is associated with a poor prognosis. We aimed to describe the clinical and laboratory characteristics of our patients with solid tumors diagnosed with bone marrow involvement. Seven patients who underwent bone marrow biopsy with the pre-diagnosis of hematological malignancy and were diagnosed with carcinoma metastasis were evaluated retrospectively. The median age at diagnosis of 3 male and 4 female patients was 71. The mean age at diagnosis was 61,2±19,9. 6 patients presented with fatigue, 2 patients with shortness of breath, and 1 patient with anorexia. All patients had anemia, 6 patients had thrombocytopenia, 6 patients had increased sedimentation, and 3 patients had leukocytosis. Breast cancer in 4 patients, gastric carcinoma in 2 patients, and prostate carcinoma in 1 patient were detected. The median survival time of the diagnosed patients was 20 months (2-33 months). 2 breast cancer and 1 prostate cancer patients continue their lives with hormone therapy. Bone marrow biopsy; is a cheap, easily applicable and effective method for detecting diseases involving the bone marrow.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Osmangazi Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.20515/otd.997795en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkemik iliği metastazen_US
dc.subjectsolid tümören_US
dc.subjectanemien_US
dc.subjecttrombositopenien_US
dc.titleKemik İliği Biyopsisi ile Tanı Alan Karsinom Metastazlı Hastalarımızen_US
dc.title.alternativePatients with Carcinoma Metastasis Diagnosed By Bone Marrow Biopsyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4017-4668en_US
dc.authorid0000-0001-8500-0744en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.relation.journalOsmangazi Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record