Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Merih
dc.contributor.authorÜyümez, Yasir Necmeddin
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/89
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZsdbSwbFmRmLWHOc4Yh5aWd2WiRMelBoJSbkYYDGKPn3
dc.description569654en_US
dc.description.abstractE. coli K. pneumoniae suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamazların farklı Yöntemlerle Araştırılması Amaç: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hastalardan izole idilen E. coli K. pneumoniae suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamazların Kombine Disk Yöntemi, Çift Disk Sinerji Yöntemi ve Üç Boyutlu Test Yöntemleri ile tespiti amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastalardan izole edilen 125 E. coli ve 25 K. pneumoniae suşlarına 3 yöntem uygulanmıştır. Suşlar konvansiyonel yöntemlerle tür düzeyinde tanınmıştır. Çift disk sinerji yöntemi ile GSBL üretimini 125 E. coli izolatı için 85 (%68,00) ve 25 K. pneumoniae izolatı için 9 (%76,00), üç boyutlu test ile E. coli için 125 izolatta 105 (%84,00) K. pneumoniae için de 25 izolatta 17 (%68,00), kombine disk difüzyon yöntemi ile E. coli için 125 izolatta 77 (%61,60) K. pneumoniae için 25 izolatta 17 (%68,00) tespit edilmiştir. Enterobacteriaceae suşlarında farklı direnç genleri sebebiyle fenotipik yöntemlerle GSBL saptanması genellikle yanlış sonuçlara neden olmaktadır. Çalışmamızda E. coli izolatları için fenotipik yöntemlerden, üç boyutlu test , K. pneumoniae izolatı için ise çift disk sinerji yöntemi en yüksek GSBL saptama yöntemi olarak bulunmuştur. Çalışmamızın sonucuna göre moleküler testler ile fenotipik testlerin bir arada çalışılması önerilmektedir. şartlarına uygun olmayan merkezlerde GSBL araştırılmasında en etkili yöntem E. coli için üç boyutlu test , K. pneumoniae için çift disk sinerji testi uygulanmalıdır.en_US
dc.description.abstractInvestigation of expanded-spectrum beta-lactamases in E. coli K. pneumoniae strains by different methods Objective: Combined Disc Method, Double Disc Synergy Method and Three Disc Dimensional Testing Methods Materials and Methods: Three methods were applied to 125 E. coli and 25 K. pneumoniae strains isolated from patients. Strains were identified at the species level by conventional methods. ESBL production by double disc synergy method was 85 (68.00%) for 125 E. coli isolates and 9 (76.00%) for 25 K. pneumoniae isolates, 105 (84%, 125 isolates for E. coli with three-dimensional test). 00) 17 (68.00%) of 25 isolates for K. pneumoniae, 77 (61.60%) of 125 isolates for E. coli and 17 (68.00%) for K. pneumoniae were detected by combined disc diffusion method. . Detection of ESBL by phenotypic methods due to different resistance genes in Enterobacteriaceae strains often leads to wrong results. In our study, the three-dimensional test for E. coli isolates and the double disc synergy method for K. pneumoniae isolates were found to be the highest ESBL detection methods. According to the results of our study, it is suggested that molecular and phenotypic tests should be combined. The most effective method to investigate ESBL in centers that do not meet the requirements of E. coli for the three-dimensional test, K. pneumoniae double disc synergy test should be applied.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectMicrobiologyen_US
dc.subjectBeta laktamazlaren_US
dc.subjectBeta lactamasesen_US
dc.subjectEscherichia colien_US
dc.subjectEscherichia colien_US
dc.subjectKlebsiella pneumoniaeen_US
dc.subjectKlebsiella pneumoniaeen_US
dc.titleE.coli ve klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamazların 3 farklı yöntem ile araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of extended spectrum beta lactamases in e.coli and klebsiella spp. strains by 3 different methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÜyümez, Yasir Necmeddin
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record