Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüçyetmez Topal, Burcu
dc.contributor.authorTıraş, Melike
dc.date.accessioned2022-05-06T07:46:27Z
dc.date.available2022-05-06T07:46:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGüçyetmez Topal B. , Tıraş M. Diş Köklerini Etkileyen Gelişimsel Anomaliler. Dental and Medical Journal - Review. 2020; 2(3): 111-126.en_US
dc.identifier.issn2667-7288
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/dmj/issue/57587/748351
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/894
dc.description.abstractDiş gelişimi, dental epitelyal ve nöral krestten gelişmiş mezenşimal hücreler arasındaki etkileşim sonucu meydana gelmektedir. Epitelyal-mezenşimal etkileşimin bozulması, normal odontogenezi değiştirerek gelişimsel anomalilere sebep olmaktadır. Gelişimsel anomaliler, dişin kronunu, kökünü veya her ikisini birden etkileyebilmektedir. Gelişimsel anomalilerin etkilerini kronlarda klinik olarak incelemek mümkünken, kökler üzerindeki etkileri hem klinik hem radyolojik inceleme gerektirmektedir. Bu nedenle çoğu gelişimsel anomalilerin kökler üzerindeki etkilerini teşhis etmek zorlaşmakta ve çoğu zaman diş kaybına kadar gidebilecek ciddi komplikasyonlara yol açana kadar gözden kaçabilmektedir.Kalıtım, mutasyon gibi genetik etkenler, çevresel faktörler, metabolik bozukluklar, diş köklerinde gelişimsel sayı, şekil, boyut veya yapı anomalilerine yol açmaktadır. Görülen anomaliler sendromlarla ya da sistemik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Bu makalede, diş köklerini etkileyen gelişimsel sayı, biçim ve yapı anomalilerinin derlenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractDental development is the result of the interaction between advanced mesenchymal cells from the dental epithelial and neural crest. Disruption of epithelial-mesenchymal interaction causes developmental anomalies by altering normal odontogenesis. Developmental anomalies can affect the tooth's crown, root, or both. While it is possible to clinically examine the effects of developmental anomalies in crowns, the effects on roots require both clinical and radiological examination. For this reason, it becomes difficult to diagnose the effects of most developmental anomalies on the roots and can often be overlooked until they lead to serious complications that can lead to tooth loss. Genetic factors such as heredity, mutation, environmental factors, metabolic disorders, developmental number, shape, size, or structure of the tooth roots lead to anomalies. The anomalies may also be associated with syndromes or systemic diseases. This article is intended to compile developmental number, shape, and structure anomalies affecting tooth roots.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMesut TUZLALen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdişen_US
dc.subjectdiş anomalilerien_US
dc.subjectdiş köküen_US
dc.titleDiş Köklerini Etkileyen Gelişimsel Anomalileren_US
dc.title.alternativeDevelopmental anomalies affecting tooth rootsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9932-9169en_US
dc.authorid0000-0001-7723-1155en_US
dc.departmentAFSÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGüçyetmez Topal, Burcu
dc.contributor.institutionauthorTıraş, Melike
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record