Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, İsmet
dc.contributor.authorDoğan, Nurhan
dc.date.accessioned2022-05-06T07:45:46Z
dc.date.available2022-05-06T07:45:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDoğan, İ. & Dogan, N. (2020). Kalıtım Derecesinin Tahmini ve İnsan Hastalıkları İle Bazı Özelliklerinin Kalıtsallığı . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 252-257 . DOI: 10.33631/duzcesbed.679732en_US
dc.identifier.issn2792-0542
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33631/duzcesbed.679732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/888
dc.description.abstractPopülasyon genetiği, popülasyonlardaki genlerin davranışları hakkında kantitatif tahminler yapmak için büyük ölçüde matematiksel modellemeye dayanmaktadır. Bu modeller Mendel’in klasik gen kalıtım ilkelerine, bir popülasyondaki gen frekansını öngören Hardy-Weinberg denge yasasına ve Darwin'in doğal seleksiyon teorisine dayanmaktadır. Son yıllarda, insana ait özellik ve hastalıkların kalıtım derecelerinin (ℎ2) tahmini ile ilgili genom çapında veriler kullanılarak yapılan çalışmalar oldukça yaygındır. İkizlerin kullanıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçların büyük bir bölümü, insana ait karmaşık özelliklerin tümünün kalıtsal olduğunu göstermiştir. Kalıtım derecesi, ya toplam genetik varyasyonun (geniş anlamda kalıtım derecesi) ya da eklemeli genetik varyasyonun (dar anlamda kalıtım derecesi) katkısı olarak ölçülür. Özelliklerin ve hastalıkların kalıtım derecesini tahmin etmek için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bir özelliğin kalıtım derecesi, bireyler arasındaki genetik çeşitlilikten kaynaklanan fenotipik varyasyon oranını ifade eder. Karmaşık özelliklerin genetik temeli hakkında önemli bilgiler sağlar ve bir fenotipin daha spesifik istatistiksel ve moleküler genetik analizler için uygun bir hedef olup olmadığını gösterir. Bununla birlikte, kalıtım derecesi bir fenotipin sabit bir özelliği değildir ve genetik arka plan ile çevresel varyasyondaki popülasyona özgü farklılıklara göre değişebilir. Bu çalışmanın amacı, kalıtım derecesini tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan üç farklı yöntemi tanıtmaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.33631/duzcesbed.679732en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectpopülasyonen_US
dc.subjectgenetiken_US
dc.subjectkalıtımen_US
dc.subjectinsanen_US
dc.titleKalıtım Derecesinin Tahmini ve İnsan Hastalıkları İle Bazı Özelliklerinin Kalıtsallığıen_US
dc.title.alternativeEstimation of Heritability and Inheritance of Some Human Traits and Diseasesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-9251-3564en_US
dc.authorid0000-0001-7224-6091en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, İsmet
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Nurhan
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage252en_US
dc.identifier.endpage257en_US
dc.relation.journalSağlık Bilimlerinde Değeren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record