Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürel, Abdullah
dc.date.accessioned2022-04-29T12:28:10Z
dc.date.available2022-04-29T12:28:10Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationGürel, A. (2022). Prostat Biyopsisi Öncesinde Benign Ve Malign Patolojileri Ayırmada Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı Ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişiliği Parametreleri Kullanılabilir Mi? . Osmangazi Tıp Dergisi , 00 , . DOI: 10.20515/otd.1055020en_US
dc.identifier.issn2587-1579
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20515/otd.1055020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/881
dc.description.abstractNötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı (PLR) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) inflamatuar hastalıklar ve kanserler için önemli bir belirteçtir. Çalışmamızda NLR, PLR, RDW’nin prostat biyopsi kararı almada belirleyici olup olmadığı değerlendirildi. 2017 Mayıs ile 2019 Aralık tarihleri arasında prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği olması veya prostat muayenesinde bulgular olması nedeniyle transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapılan hastaların patoloji sonuçları ve labaratuvar değerleri retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu olarak prostatla ilgili şikayeti olmayan ve inflamatuar hastalık öyküsü ve kanser tanısı olmayan kişiler alındı. Biyopsi sonucu benign ve prostat kanseri (Pca) gelen hastalar ve kontrol grubu arasında NLR, PLR ve RDW açısından farklılık olup olmadığı incelendi. Biyopsi yapılan hastalar benign ve Pca olarak karşılaştırıldığında; prostat spesifik antijen (PSA) ve yaşın Pca grubunda istatistiksel olarak yüksek olduğu, hemoglobin değerinin ise düşük olduğu görüldü. NLR, PLR ve RDW açısından gruplar arasında farklılık olmadığı görüldü. Kontrol grubu ile Pca grubu karşılaştırıldığında NLR ve RDW değerlerinin Pca grubunda istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görüldü. Prostat biyopsisi yapılan hastalarda Pca veya benign nedenlere bağlı inflamatuar bir durum mevcuttur. İnflamatuar belirteçler olan NLR, PLR ve RDW ‘nin prostat biyopsisi öncesinde Pca ve benign ayrımı açısından belirteç olarak kullanılamayacağı saptandı. Kontrol grubu ile Pca arasında olan farkın ise kansere bağlı meydana gelen inflamasyona bağlı olduğu düşünüldü.en_US
dc.description.abstractNeutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR) and red cell distribution width (RDW) are important markers for inflammatory diseases and cancers. In our study, it was evaluated whether NLR, PLR, RDW were determinative for prostate biopsy decision. The pathology results and laboratory values of the patients who underwent transrectal ultrasonography (TRUS)-guided prostate biopsy between May 2017 and December 2019 due to elevated prostate specific antigen (PSA) or findings in prostate examination were analyzed retrospectively. People who had no prostate-related complaints, cancer diagnosis and no history of inflammatory disease were included as the control group. It was investigated whether there was a difference in NLR, PLR and RDW between the patients with benign prostate cancer (Pca) biopsy and the control group. When the biopsy patients were compared as benign and PCa; Prostate specific antigen (PSA) and age were found to be statistically higher in the Pca group, while the hemoglobin value was lower. There was no difference between the groups in terms of NLR, PLR and RDW. When the control group and the Pca group were compared, it was observed that the NLR and RDW values were statistically higher in the Pca group. Patients who underwent prostate biopsy have an inflammatory condition due to PCa or benign causes. It was determined that NLR, PLR and RDW, which are inflammatory markers, cannot be used as markers for the differentiation of PCa and benign before prostate biopsy. The difference between the control group and PCa was thought to be due to cancer-related inflammationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Osmangazi Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.20515/otd.1055020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProstat biyopsien_US
dc.subjectNLRen_US
dc.subjectPLRen_US
dc.subjectRDWen_US
dc.subjectİnflamatuar biyomarkeren_US
dc.titleProstat Biyopsisi Öncesinde Benign Ve Malign Patolojileri Ayırmada Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı Ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişiliği Parametreleri Kullanılabilir Mi?en_US
dc.title.alternativeCan Neutrophil Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio and Red Cell Distribution Width Parameters Be Used To Differentiate Benign and Malignant Pathologies Before Prostate Biopsy?en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-3112-448Xen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorGürel, Abdullah
dc.identifier.volume00en_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record