Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCanbaz, Mustafa
dc.date.accessioned2022-04-28T12:34:23Z
dc.date.available2022-04-28T12:34:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationCanbaz, M. (2019). Milli Gelir, Bankacılık Kredi ve Mevduat Hacmi ile Menkul Kıymetler Borsası İşlem Hacmi Etkileşimi . OPUS International Journal of Society Researches , 13 (19) , 2592-2626 . DOI: 10.26466/opus.588751en_US
dc.identifier.issn2791-9862
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.588751
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/858
dc.description.abstractGayri safi milli gelir ile finansal göstergeler ülkelerin gelişmişliği hakkında önemli verilerdir. Ülkeler, bu göstergeler esas alınarak sınıflandırılmış olsalar da, temelde diğer sosyal göstergeler de belirleyicidir. Bu çalışma, söz konusu göstergelerden banka mevduat ve krediler ile gayri safi milli gelir ve hisse senetleri piyasasındaki işlem hacmi değişkenleri arasındaki etkileşimi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Ek olarak, analiz döneminde yaşanan 2008 krizinin değişkenler üzerinde yapısal kırılma yapıp-yapmadığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamına bu dört değişkenin 2002 ile 2011 arası dönem verileri alınmıştır. Analizde kullanılan temel yöntem, vektör otoregresif (VAR) modeldir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde banka mevduat hacmi en dışşal, ikinci en az dışsal değişken menkul kıymetler borsası işlem hacmi olmuştur. Buna karşılık, beklendiği gibi, en yüksek dışsallık milli gelirdir. Milli gelir, önemli oranda dış faktörlere bağlıdır. Elde edilen bu sonuçlar genel teori ve diğer çalışmalarla benzerdir. Ayrıca değişkenlerin diğer değişkenlere katkısı önemli düzeydedir. Öte yandan, bankalar mevduatı 2004’ün ilk çeyreği ile 2006’nın ilk çeyreğinde ‘kırılma’ yaşamıştır. Buna karşılık banka kredileri 2008’in üçüncü çeyreğinde ‘kırılma’ yaşamıştır. Böylece, 2007 sonbaharında başlayan küresel kriz mevduatlara kriz öncesi yansırken, kredilere sonrasında yansımıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİdeal Kent Yayınlarıen_US
dc.relation.isversionof10.26466/opus.588751en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmevduat ve kredi hacmien_US
dc.subjectBankacılık, işlem hacmien_US
dc.subjectgayrisafi milli geliren_US
dc.subjectvektör otoregresif (VAR) modelen_US
dc.subjectJel Kodu: G24, D53, H81, E44, C58en_US
dc.titleMilli Gelir, Bankacılık Kredi ve Mevduat Hacmi ile Menkul Kıymetler Borsası İşlem Hacmi Etkileşimien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-5261-6187en_US
dc.departmentAFSÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorCanbaz, Mustafa
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage2592en_US
dc.identifier.endpage2626en_US
dc.relation.journalOPUS Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record