Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Nuri
dc.contributor.authorYıldırım, Tarık
dc.contributor.authorErgün, Gökhan
dc.contributor.authorAltun, Halil İbrahim
dc.contributor.authorAkın, Fatih
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek1UazNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/809
dc.description.abstractVenöz tromboembolizm, derin ven trombozu ve/veya pul-moner emboli olarak görülen ciddi bir klinik durumdur. Derin ven trombozunun ilk atağını geçiren hastalarda tek-rarlama riski artmıştır. Trombofili tromboza yatkınlık olarak tanımlanır ve herediter ya da kazanılmış olabilir. Herediter trombofili Idiopatik pulmoner embolizm ve rekürrensi için önemli bir risk faktörüdür. Heterozigot protrombin G20210A mutasyonu herediter trombofilinin genetik bir formudur ve herediter koagülasyon bozukluklarının ikinci en sık nedenidir. Bu yazıda tekrarlayan pulmoner emboli ve abdominal aortada mural trombüs ile başvuran ve he-rediter trombofili tespit edilen 76 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Bu olgu tekrarlayan pulmoner embolide altta ya-tan sebebin araştırılması gerektiğini vurgulamak için su-nulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleHEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜSen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record