Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıöz, Dağıstan Tolga
dc.contributor.authorYılmaz, İlknur
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/79
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVlvfxuaKbhMsFFecJsUefeCxXwOEGo9-GEmQ4IbWmlFl
dc.description549704en_US
dc.description.abstractGelişen teknoloji, alternatif tedavi yöntemleri, tüm hastalık çeşitlerinde olduğu gibi kanserde de tarama programlarını, tanıları ve tedavi sürecini etkilemektedir. Farkındalık düzeyinin oluşmasında gerek kitle iletişim araçları, gerekse akraba ve akran çevresinden duyulanlar, öğrenilenler, hastalıklara dair algıları oluşturabilmektedir. İnsan doğası her şeyi parçalara ayırarak daha iyi anlayabilmektedir. Bunun için ise bilinç, biliş ve farkındalık çok önemlidir. Bunlar birbirleriyle bağlantılı kavramlardır ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunduğu düşünülmektedir. Kadınlarda ikinci sıklıkta görülen jinekolojik kanser olan serviks kanserine neden olduğu bilinen HPV'ye karşı geliştirilen aşının uygulanabilmesi için öncelikle kadınlarda serviks kanseri ve HPV hakkında farkındalığın oluşması ve bilinç düzeyinin gelişmesi gerekmektedir. Bu düşüncelerle tasarlanan tez çalışmamızda, seçilen evren üzerinden oluşturulan örneklemle, Afyonkarahisar ilinde yaşayan kadınların serviks kanseri ve HPV hakkındaki farkındalığı araştırılmıştır. Buna göre, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 200 hastanın serviks kanseri ve HPV konusunda yeterince bilgili olmadığı görülmüştür. Yüksekokul/üniversite mezunu olan, il merkezlerinde ikamet eden, meslek sahibi olan ve internet kullanan kadınların serviks kanseri ve HPV hakkında anlamlı olarak daha fazla bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. Ülkemizde, serviks kanseri alanındaki politikalar ve hizmetler planlanırken, öncelikle eğitim düzeyi düşük olan, köylerde ikamet eden, meslek sahibi olmayan ve internet kullanmayan kadınların hedef alınması ve bu kadınların dahil edilebileceği eğitim programları geliştirilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractAs in all types of diseases, improving technology and alternative threatment methods affect screening programs, diagnoses and treatment processes in cancer patients. While building the awareness level; either media and/or social relations with relatives or pers make up the perception about the diseases. The human nature can understand everything better by means of disintegration. Due to this, consciousness, cognition and awareness are of importance. These terms are somehow related and strongly correlated to each other. Cervical cancer is the second most common gynecological cancer. The women need to develop their awareness and increase their consciousness level about HPV and cervical cancer so that they would allow HPV vaccines to be administered to them. Based on this hypothesis, I have conducted this thesis to investigate the awaraness of Turkish women living in Afyonkarahisar about HPV and ccaervical cancer. The study cohort included 200 patients who were admitted to the out-patient clinics of the study hospitals. It had been observed that these patients were not aware of HPV and cervical cancer as much as they should be. Moreover, it had been determined that awareness about HPV and cervical cancer was significantly higher in women who graduated from university, had a profession, resided at town centers and used internet. These data indicate that screening programs for cervical cancer in Turkey should target the women who have primary education level, reside in villages, and do not use internet. It should be provided that these women should have easy access to screening and education programs desgined for cervical cancer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleServiks kanseri, servikovajinal smear ile hpv farkındalık ve bilinç düzeyinin araştırılması: Anket çalışmasıen_US
dc.title.alternativeAssessing the awareness and level of conciousness about cervical cancer, cervicovaginal smear and hpv: A surveyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, İlknur
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record