Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Sezgin
dc.contributor.authorÖzsoy, Mustafa
dc.contributor.authorOkur, Nazan
dc.contributor.authorArıkan, Yüksel
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:28Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5EVXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/781
dc.description.abstractTedavideki güncel gelişmelere rağmen sekonder peritonitin mortalitesi hala yüksektir. Cerrahi yaklaşımın temelini, sepsis kaynağının ortadan kaldırılması, kontaminasyonun azaltılması ve rekürren enfeksiyonların önlenmesi oluşturur. Etappenlavage gibi planlı relaparotomiler kontaminasyonun azaltılmasında yeni gelişmeler ortaya çıkarmışlardır. Ne var ki tedavinin başarısını belirleyen faktör sepsis odağının ortadan kaldırılmasıdır. Safra kaçağının kontrol, yaralanma bölgesinin onarılmasını ve safra ağacının dekompresyonunu içerir. Fakat ciddi inflamasyon ve yapışıklıklar sıklıkla hepatoduodenal ligamentin diseksiyonunu imkansız kılmaktadır. Bu nedenle intraoperatif endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi (ERKP) biliyer sistemi kontrol etmede ve eksplorasyon esnasında ortaya çıkabilecek iatrojenik organ yaralanmalarını önlemede faydalı olabilir.en_US
dc.description.abstractThe mortality rate of secondary biliary peritonitis is still high despite recent novel advancements in treatment. The principles of management include eliminating the source, reducing the contamination, preventing recurrent infection. Several techniques like etappenlavage introduced the development in reducing the degree of contamination. However the control of sepsis focus determinates the success of treatment. The control of bile leak involves the repair of the leak site and decompression of biliary tree. But severe inflammation makes it impossible to dissect the hepatoduodenal ligament. Intraoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) may be valuable to control the biliary system and to prevent the inadvertent iatrogenic organ injury.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleİntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisien_US
dc.title.alternativeIntraoperative ercp: The treatment of advanced biliary peritonitis by planned laparotomies and intraoperative ercp in terms of source controlen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Sezgin
dc.contributor.institutionauthorÖzsoy, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorOkur, Nazan
dc.contributor.institutionauthorArıkan, Yüksel
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage316en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record