Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYoldaş, Özlem
dc.contributor.authorBulut, Aslı
dc.contributor.authorErtürk, Eyüp
dc.contributor.authorÇelik, Doğanay
dc.contributor.authorKarakaşoğlu, Ümmühan
dc.contributor.authorAltındiş, Mustafa
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:28Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/778
dc.description.abstractAmaç: Kesici ve delici aletlerle yaralanma ile kan ve vücut sıvılarının mukoz membranlara sıçraması, sağlık çalışanları- na HIV ve hepatit bulaşı için risk yaratır. Bu çalışmada kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranları ve sağlık personeli- nin bilgi düzeyleri ile yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlan- mıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Afyonkarahisar’da 5 farklı hasta- nede doktorlar, internler, hemşire/ebeler, laboratuvar teknisyenleri ve hastabakıcıları kapsayan toplam 298 kişi ile yapılmıştır. Kesici, delici alet maruziyeti, maruziyet sonrası davranış ve yaralanmalarla bulaş hakkında bilgi düzeyi anket ile araştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 122’si (% 40,9) iğne batması, 83’ü (% 27,9) göze ve mukozalara sıçrama ile 80’i (% 26,8) kesici delici aletlerle son bir yılda en az bir kere maruziyet bildir- miştir. Kontamine materyale 63 katılımcı (% 21) maruz kalmış ve maruziyeti hastane idaresine bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının 265’inin (% 88,3) Hepatit B’ye karşı aşılı oldu- ğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonuçları sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarına mesleki maruziyet riskinin yüksek olduğunu gös- termiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: The sharp and cutting objects injuries and the splashing of blood and body fluids to the mucous mem- branes create the risk of transmission of HIV and hepatitis in the health care workers. The aim of this study is to de- termine the rates of exposure to the blood and the body fluids of the health personnel and their level of knowledge and attitudes as well. Material and Methods: The study was examined on a total of 298 people including doctors, interns, nurses/midwifes, laboratory technicians and caregivers in the five different hospitals in Afyon. The exposure of the sharp and cutting objects, the behaviour of the participants after exposure and the level of knowledge regarding the transmission of injuries were investigated with the survey. Results: There were 122 participants (40,9 %) were exposed to pinprick and 83 participants (27,9 %) were exposed to the splashing to the eye and mucosa at least once within the last one year. In addition to them, 80 participants (26,8 %) reported that, they were exposed the sharp and cutting objects injuries at least once during the last year. Sixty three persons (21 %) were exposed to the contaminated material and they reported this to the hospital administra- tion. It is known that, 265 health care workers (88,3 %) were vaccinated against hepatitis B. Conclusion: As a result of this study shows that, the health care workers have the high risk of exposure to blood and body fluids during the application of their professionals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.titleSağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of exposure risk to ınfected blood and body fluids in health care workersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYoldaş, Özlem
dc.contributor.institutionauthorBulut, Aslı
dc.contributor.institutionauthorErtürk, Eyüp
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Doğanay
dc.contributor.institutionauthorKarakaşoğlu, Ümmühan
dc.contributor.institutionauthorAltındiş, Mustafa
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage297en_US
dc.identifier.endpage300en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record