Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Sezgin
dc.contributor.authorErşen, Ogün
dc.contributor.authorAdemoğlu, Serkan
dc.contributor.authorAkıcı, Murat
dc.contributor.authorKoyun, Ayşe
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:24Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNE1EWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/754
dc.description.abstractEndoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) pro-fesyonelleşmek için uzun bir öğrenme eğrisi bulunan ileri endoskopik tekniktir. ERCP işleminde standart endosko-pik tekniklere göre ciddi komplikasyonlar gelişme riski daha yüksektir. Perforasyon ERCP’nin nadir ancak en kor-kulan ve en fazla mortalite ile ilişkili olan komplikasyonla-rından birisidir. Endoskopik sfinkterotomi (ES) prosedüre eklendiğinde %0.3’ten %1’e varan oranlarda perforasyon gelişmektedir ve bu hastalar da %16-18 oranla mortal seyretmektedir. Perforasyon ile operasyon arasında ge-çen süre mortalite ile ilişkili önemli bir faktördür. Geci-ken cerrahilerde mortalite önemli ölçüde artmaktadır. ERCP’ye bağlı perforasyonlarda standart bir cerrahi yak-laşım bulunmamaktadır. Bu çalışmada ERCP nedenli peri-ampullar retroperitoneal perforasyon gelişen hastalarda-ki deneyimimiz nedeniyle ERCP perforasyonlarına cerrahi yaklaşımımızı aktarmayı amaçladık.en_US
dc.description.abstractEndoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is an advanced endoscopic technique which has a long learning curve to develop proficiency and higher potential for serious complications than any other stan-dard endoscopic technique. Perforation is a rare but one of the most feared complications complication of (ERCP), but it is surely associated with mortality. When endos-copic sphincterotomy (ES) added to procedure perfora-tion occurs in 0.3% to 1% of patients, and that carries a mortality rate of 16% to 18%. The interval between the perforation and the operation is of great significance. The mortality rate increases dramatically with late surgical management. There is no standard surgical approach to perforations related with ERCP. In this study we present our experience for surgical management of ERCP-related periampullary retroperitoneal perforations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleCERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİen_US
dc.title.alternativeSURGICAL TECHNIQUE: TRANSDUODENAL T-TUBE TECHNIC FOR PERIAMPULLARY RETROPERITONEAL PERFORATİON DUE TO THE ENDOSCOPIC SPHINCTEROTOMYen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Sezgin
dc.contributor.institutionauthorErşen, Ogün
dc.contributor.institutionauthorAdemoğlu, Serkan
dc.contributor.institutionauthorAkıcı, Murat
dc.contributor.institutionauthorKoyun, Ayşe
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record