Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, Hasan
dc.contributor.authorYüksel, Didem
dc.contributor.authorDemir, Esen
dc.contributor.authorCoşkun, Şenol
dc.contributor.authorTanaç, Remziye
dc.contributor.authorErdem, Serdar
dc.contributor.authorDuman, Yusuf
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:23Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:23Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFeU9ESXk
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/742
dc.description.abstractBronşiyal asmalı olgulardaki solunum epitelinin permeabilite degişikliklerine ait çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalişmada allerjik bronşiyal astmalı çocukların pulmoner epiteliyal permeabilite değerleri ile aynı yaş; grubundaki sağlıklı çocukların değerleri arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla çalışmaya semptomatik olan 2I allerjik bronşiyal astmalı (10 kız, 11 erkek: ort. yaş 9.8$pm$1.1 yıl) ve 15 sağlıklı çocuk 8 kız. 7 erkek; ort. yaş 9.1$pm$1.8 yıl) alınmıştır. Hasta ve çalışma grubunun pulmoner epiteliyal permeabilite degerleri Tc99m-DTPA ile elde edilen inhalasyon sintigrafilerinde komputer yardımı ile otomatik olarak elde edilmiş ve sonuçlar % / dakika (K.ep) olarak verilmiştir. Her iki grubun sonuçları karşılaştırıldığında. astmalı çocukların pulmoner epiteliyal permeability degerleri (1,5$pm$0,3 % / dakika) sağlıklı çocuklarınkine göre (0.5$pm$0,2 %/dakika) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu sonuç astmalı çocuklarda DTPA ile elde edilen çocukların pulmoner epiteliyal permeabilite değerlerinin bir tanı ve izlemi parametresi olarak kullanılabileceği ve bu konuda ileri araştırmalara gereksinim olduğunu düşündürtmektedir.en_US
dc.description.abstractMany controversial studies about the changes in pulmonary epithelial permeability of patients with bronchial asthma have been reported. This study aimed to clarify whether there is a difference between pulmonary epithelial permeability of asthmatic children and healthy subjects. Pulmonary epithelial permeability was quantitatively measured according to Diethylene-triamine-pentaaceticacide (DTPA) clearance rate in 21 ( 10 female and I I male; mean age was 9.8$pm$1.1 year children with allergic unstable asthma bronchial asthma by using Tc-99m DTPA lung scintigraphy acid expressed as % / min. Their results were compared with the pulmonary epithelial permeability of 15 (8 female and 7 male;mes age was 9.1$pm$1.8 year) nıınastlıttıatic healthy subjects. Pulmonary epithelial permeability itı asthmatic children were observed significantly higher than that in control group ( 1,5 $pm$ 0,3 1%/min and 0,5 $pm$ 0,2 %/min respectively), These results suggested that pulmonary epithelial permeability of children with bronchial asthma are higher than that in healthy children. ,Thus. to date. DTPA clearance index may he valid tool identifying and/or monitoring asthmatic children and need further investigations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.titleBronşiyal astmalı çocuklarda Tc99m-DTPA ile elde edilen pulmoner epiteliyal permeabilite değerlerien_US
dc.title.alternativeLung epithelial permeability to Tc-99M DTPA in children with bronchial asthmaen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record