Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMutluay, Rüya
dc.contributor.authorEren, Ali Kaan
dc.contributor.authorBakar, Tülay
dc.contributor.authorSaral, Hatice Dilek
dc.contributor.authorBahadır, Eylem
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:16Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek1UazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/691
dc.description.abstractKronik böbrek yetmezlikli ve renal replasman tedavisi gö-ren hastalarda kardiyovasküler hastalıklar (%56), infeksi-yonlar (%11.2) ve maligniteye (%8) bağlı artmış mortalite oranları söz konusudur. Diyaliz süresi uzadıkça malignite görülme oranı da artar. Diyaliz hastalarında renal hücre-li karsinom (RCC) prevalansının genel popülasyona göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Edinilmiş kistik böbrek hastalığı (ACKD) sıklığı diyaliz süresi ile artar; CKD ile iliş-kili RCC erkeklerde daha sık görülür; sıklıkla bilateral ve multisentriktir. Renal hücreli tümörlerden olan onkositom varyant bir tümör olarak kabul edilmesine rağmen histo-patolojik olarak malign tümör özellikleri gösterebilir. Bu yazıda uzun süreden beri hemodiyaliz tedavisi gören ve yakınması olmayan hastada rastlantısal olarak saptanan renal kitleler anlatılmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİen_US
dc.title.alternativeRENAL CELL CARCINOMA WITH ONCOCYTIC CELL TUMOR IN ASEMPTOMATIC DIALYSIS PATIENT
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record