Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSon, Osman
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:15Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjeE5EWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/685
dc.description.abstractOBJECTIVE: In this study, we compare the eating habits of students studying in the Department of Nutrition and Dietetics at a state university in Turkey, with those of students from other departments. MATERIAL AND METHODS: The study included 54 thirdyear students who were studying in the Department of Nutrition and Dietetics (Group 1) and 53 third-year students from other departments (Group 2) of the same university. An Eating Attitudes Test (EAT) was applied to all students included in the study on December 2017, and data was obtained on age, height and weight, from which Body Mass Index (BMI) was calculated. The data was analysed using SPSS version 21.0 software, and ChiSquare, Mann-Whitney U, Wilcoxon W and Mann-Whitney Rank Sum tests were used to evaluate the obtained data. A p- value of <0.005 was considered significant. RESULTS: No significant difference was identified in the mean EAT score values of the two groups (p=0.498). A low mean score suggests the existence of no negative eating habits in either group, although in an evaluation of the cut-off value, eating disorders were identified in both groups. When the groups were compared in terms of weight and BMI, Group 1 was found to be closer to their ideal weight, with a significant difference was observed between the two groups (p=0.005). CONCLUSIONS: Although our study sample was small, the findings suggest that negative eating habits increase both among students of the Department of Nutrition and Dietetics and also those of other departments.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışma Üniversitede Beslenme ve Diyetetik öğrenimini sürdüren öğrenciler ile bu alan dışında eğitim alan öğrencilerin yeme tutumlarını karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: 54 beslenme ve diyetetik 3. sınıf öğrencisi (Grup 1), 53 diğer bölümlerin 3. sınıfında eğitimine devam eden öğrenciye (Grup2) Aralık 2017 tarihinde Yeme Tutum Testi (EAT) uygulanmış, ayrıca yaş, boy, kilo sorgulanmış ve Body Mass Indeks (BMI) hesaplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 versiyonunda girilmiştir. İstatistiksel olarak Chi-Square, Mann-Whitney U, Wilcoxon W, Mann-Whitney Rank Sum Testleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmede p<0.005 anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: İki grubun ortalama EAT skorları değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.498). Elde edilen ortalama puanların düşük olması her iki grubunda negatif yeme tutumu sergilemediğini düşündürmüştür. Ancak kesme puanı değerlendirmesinde her iki gruptada yeme bozukluğu görülmektedir. Gruplar arası kilo ve BMI karşılaştırmalarında Grup 1’in ideal kilolarına daha yakın oldukları tespit edilmiş ve anlamlı fark saptanmıştır (p=0.005). SONUÇ: Yapılan çalışmanın örneklemi küçük olması ile birlikte hem beslenme ve diyetetik hemde diğer üniversite öğrencileri arasında negatif yeme tutumu davranışının arttığını ifade edebiliriz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleCOMPARISION OF EATING ATTITUDES OF STUDENTS OF DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICSen_US
dc.title.alternativeBESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage225en_US
dc.identifier.endpage229en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record