Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSıvacı, Remziye
dc.contributor.authorDoğan Bakı, Elif
dc.contributor.authorYoldaş, Murat
dc.contributor.authorBüyükerkmen, Elif
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek5ERXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/664
dc.description.abstractHipotiroidizm, genellikle artmış tiroid stimulan hormon (TSH) değeri ile subklinik formdan miksödeme kadar değişiklik gösteren bir tablodur. 34 yaşında, 70 kg, 160 cm boyunda ve 40. gebelik haftasında olan takipsiz hastanın hipotiroidi nedeniyle düzensiz Levotiroksin sodyum ® (Levotiron 0,1 , Abdi İbrahim/İstanbul) kullanım hikayesi mevcut. Yapılan laboratuar tetkiklerinde sT3: 2.49 pq/ml, sT4: 0.85 ng/ml iken TSH değeri 26.61 U/ml olarak yüksek bulundu (TSH: 0.27-4.20). Bu hastalarda anestezi duyarlılığı artmış olduğundan miyokard fonksiyonunda depresyon, hipoksik ve hiperkapneik solunum cevabında azalma, anormal baroreseptör fonksiyonu, plasma volümünde azalma ve karaciğer ilaç metabolizmasında bozulma görülebilir. Acil operasyonlar dışında cerrahi öncesi mutlaka ötiroid hale getirilmelidir. Pratik uygulamamızda, fetal distres nedeniyle acil operasyona alınan takipsiz hipotroidili gebede rejyonel anestezi uygulamamızı literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.en_US
dc.description.abstractHypothyroidism is usually elevated thyroid-stimulating hormone (TSH) that is changed from subclinic to myxedema form. 34 years old pregnant woman who is 70 kg weight, 160 cm height and 40 weeks gestation. In her medical history hypothyroidism has been diagnosed for five years and has irregular Levotiroksin sodium using. The laboratory tests values fT3: 2.49 pg/ml, fT4: 0.85 ng/ml while the TSH 26.61 U/ml were found (TSH: 0.27 to 4.20). These patients have increased sensitivity to anesthetic depression of myocardial function, the respiratory response to hypoxic and hipercapneic reduction, abnormal baroreceptor function, reduction in plasma volume and hepatic drug metabolism may be impaired. Except for emergency operations should be euthyroid before surgery necessarily. In our practice, we aimed to report regional anesthesia management for untreated hypothyroid pregnant woman undergoing emergency surgery in the light of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.titleHipotiroidili gebede anestezik yaklaşımen_US
dc.title.alternativeAnesthetic management in pregnancy with hypothyroidismen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSıvacı, Remziye
dc.contributor.institutionauthorDoğan Bakı, Elif
dc.contributor.institutionauthorYoldaş, Murat
dc.contributor.institutionauthorBüyükerkmen, Elif
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record