Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltındiş, Mustafa
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:02Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:02Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRMk56SXk
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/560
dc.description.abstractÇalışmamızda Afyon bölgesi yaşlı populasyonunda hepatit B virüs (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) enfeksiyon göstergelerini araştırmak amacıyla karaciğer rahatsızlıkları dışı nedenlerle hastanemiz check-up ünitesine başvuran, hepatit B enfeksiyonu yönünden aşılanmamış toplam 97olguda (42 kadın, 55 erkek, yaş ortalamaları: 53.2±11.3) HBsAg, antiHBc total, antiHBs, antiHCVmikroELİSA yöntemi ile Diasorin ticari kitleri ile araştırılmıştır. Olgularda HBsAg%6.2,antiHCV % 1 .03 oranında pozitif saptanmıştır. HBsAg, antiHBs ve antiHBc total sırası ilekadınlarda % 4.8, % 11.9 ve % 14.3, erkeklerde ise % 7.3, % 14.5 ve %18.2 olarak belirlenmiş,cinsiyetler arası istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuçlarımız, yaşlılıkta HBV ve HCV enfeksiyon oranlarının normal populasyondan az olmadığını, özellikle yoğun risk altında bulunan yaşlıların immünizasyonuna gerek olabileceğini düşündürmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to investigate prevalence HBV and HCV infection in unimmunized elderly outpatients applied to Afyon Kocatepe University Hospital check-up units due to other reasons than hepatitis. This study has included of 97 cases (female: 42, male: 55,average age: 53.2±11.3). HBsAg, antiHBs, antiHBc and antiHCV in serum was examined by ELISA with Diasorin commercial kits. Positivity rates were HBsAg 6.2 % and antiHCV 1.03 % in all groups, HBsAg, antiHBs and antiHBc in female 4.8 %, 11.9 % and 14.3 %; in male 7.3 %,14.5 % and 18.2 % respectively. Difference between male and female was not statistically significant (p>0.05).The rates of HBV and HCV infection in elderly persons in Afyon region were higher than otherpopulation. As a result, it seems to be important that should screen the under high risk elderly person and vaccinate those immunized as soon as possible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVirolojien_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleAfyon bölgesi yaşlı populasyonda hepatit B ve Hepatit C virus enfeksiyon araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDetection of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection in elderly person in Afyon regionen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAltındiş, Mustafa
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.endpage267en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record