Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöken, Tülay
dc.contributor.authorSerteser, Mustafa
dc.contributor.authorKahraman, Ahmet
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:01Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:01Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRMk5qQXc
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/555
dc.description.abstractUF-100 analizörü eritrosit, lökosit, skuamöz ve transitional epitelial hücreleri, renal tubuler hücreleri, bakteri, hiyalen ve inklizyonal silendirleri, maya hücrelerini, kristalleri ve spermatozoaları argon lazer flow cytometry tekniği kullanarak ayırt eder. Biz bu çalışmada yaptığımız mikroskopik idrar sediment analizi ile UF-100'ün sonuçlarını karşılaştırdık. Karşılaştırmanın sonucunda lineer bir korelasyon saptandı. Eritrosit için korelasyon katsayısı r = 0.88 iken lökosit için r = 0.91, epitel hücresi için ise r =0.85 bulundu. Kristaller incelendiğinde ise duyarlılık %71.4, özgüllük %88.8 bulundu. Sonuç olarak UF-100 analizörü mikroskopide incelenmesi gereken numune sayısını azaltarak, idrar analizi sonuçlarının çıkışını hızlandırıp iş akışına kolaylık getirebilir.en_US
dc.description.abstractThe UF-100 analyser identifies erythrocyte, leukocyte, squamous epithelial cells, transitional epithelial and renal tubuler celi, bacteria, hyaline and inclusional casts, yeast-like cells, crystals and spermatazoa, by using argon laser flow cytometry technique. in this study we compared UF-100 analyser with visual microscopy for sediment counts. Comparison of results obtained by visual microscopy and by the UF-100 analyser showed a linear correlation with r =0.88 for erythrocyte, r = 0.91 for leuokocytes and r = 0.85 for epithelial cells. The analyser detected crystals with a sensitivity of 71.4 % and a specificity of 88.8 %. in conclusion, the UF- 100 analyser can improve the work flow, increasing the output of urinalysis by reducing the number of specimens submitted for microscopy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleManuel yöntem ile idrar sediment analizinin otomatik idrar analizörü ile kıyaslanmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of sediment count by microscopy and by automated urinary analyseren_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKöken, Tülay
dc.contributor.institutionauthorSerteser, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorKahraman, Ahmet
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record