Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAfacan, Mustafa Ahmet
dc.contributor.authorBüyükcam, Fatih
dc.contributor.authorÇavuş, Umut Yücel
dc.contributor.authorKesim, Ahmet
dc.contributor.authorÇevik, Mahmut
dc.contributor.authorYılmaz, Muhittin Serkan
dc.contributor.authorSırmalı, Mehmet
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:01Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek5EQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/546
dc.description.abstractAmaç: Tüm travma olguları içinde baş-boyun ve ekstremite travmalarından sonra üçüncü sıklıkta göğüs travmaları görülmektedir. Bu çalışmada, acil servise toraks travması ile başvuran hastaların demografik özellikleri, travma nedenleri, gelişen patolojiler, tedavi yaklaşımları ve mortalite nedenlerinin analizlerini yapmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2010 yılında künt göğüs travması nedeniyle acil servise başvuran 18 yaş ve üstü 305 hastanın hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Göğüs travması acil servise başvuran hastalarda en sık etiyolojik faktörün motorlu araç kazaları olduğu görüldü (%75.1). Kot kırığı çalışma hastalarında en sık görülen göğüs patolojisiydi (%45.2). Hastaların %63.9\'unda eşlik eden diğer vücut bölgelerinde travma saptandı; bunların da en sık görüleni ekstremite yaralanmalarıydı (%33.1). Göğüs travmalı olguların 62’sinde (%20.3) tüp torakostomi, 5’inde (%1.6) torakotomi, 238\'ünde (%78.1) ise konservatif tedavi uygulanmıştı. Mortalite oranı %11.1 idi. Sonuç: Tüp torakostomi, künt travmaya bağlı intratorasik yaralanmalarda çoğu kez gerekli ve yeterli olmakta; torakotomi gereği oldukça nadir görülmektedir. Mortalite travma nedenine, müdahale zamanına ve eşlik eden travma tipine bağlıdır.en_US
dc.description.abstractAim: Chest trauma is the third most common cause of trauma. The purpose of this study is to analyze the demographic characteristics, trauma causes, pathological conditions, the causes of mortality and treatment approaches of patients admitted to the emergency room with chest trauma. Materials and Methods: The hospital records of the 305 patients admitted to the emergency department in 2010 with thoracic trauma were retrospectively analyzed. Results: The most common etiological factor of the chest trauma was motor vehicle accidents (75.1%). Rib fracture is the most common chest pathology among the patients with chest trauma (45.2%). 63.9% of the patients have additional trauma of the other body regions, the most common additional traumas are extremity injuries (33.1%). Tube thoracostomy were performed to 62 patients (20.3%), thoracotomy were required for five of them. 238 of the patients (78.1%) were treated with conservative management. 11.1% of the patients have died. Conclusion: Tube thoracostomy is often required and enough for intrathoracic injuries due to blunt chest trauma; the need for thoracotomy was quite rare. Mortality depends on the cause of trauma, intervention time, additional trauma types.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.titleAcil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of patients with blunt thoracic trauma in the emergency roomen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record