Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan Bakı, Elif
dc.contributor.authorÜnal, Ceyda
dc.contributor.authorÖztürk Kavrut, Nilgün
dc.contributor.authorÇelik, Mehmet Ümit
dc.contributor.authorKarslı, Bilge
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:00Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek16VTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/540
dc.description.abstractBeckwith-Widemann sendromu (BWS) neonatal periyotta yaklaşık 13700 canlı doğumda 1 görülür. Bu sendrom makroglossi, omfalosel, viseromegali, gigantism, neonatal hipoglisemi gibi birçok anomaliler içerir. Havayolu yöneti- mini makroglossinin sebep olabileceği zor ventilasyon ve endotrakeal entubasyonun komplike hale getirmesi bekle- nir. Bu yüzden anestezi induksiyonu öncesi zor havayolu hazırlığı düşünülmelidir. BWS’da diğer bir problemde postoperatif analjezidir. Çünkü opioid kullanımı solunumu deprese edebilkirken, non- steroid antiinflamatuar ilaçlarda kanamaya yol açabilece- ğinden postoperatif analjezi yönetimi dikkatlice planlanma- lıdır. Biz büyük bir dile sahip, adenotonsillektomi ameliyatı yapı- lacak 8 yaşında Beckwith-Widemann sendromlu hastada anestezi yönetimini sunduk.en_US
dc.description.abstractBeckwith-Widemann Syndrome (BWS) occurs in the neona- tal period at a frequency of approximately one in 13 700 live births. This syndrome consists of abnormalities, such as; macroglossia, omphalocele, visceromegaly, gigantism and neonatal hypoglycemia. It is expected that airway management would be complicated by macroglossia which might cause difficult ventilation and endotracheal intuba- tion. Therefore preparations for airway difficulty should be considered before anesthesia induction. Another problem in BWS is postoperative analgesia. Be- cause opioids can depress breathing and non steroid anti- inflammatory drugs can increase bleeding, postoperative analgesia should be planned carefully. We present anesthetic management of an eight years old patient with BWS having big tongue undergoing tonsil- adenoid resection.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleAnesthetic management of a patient with beckwith-wiedemann syndromeen_US
dc.title.alternativeBeckwith-wiedemann sendromlu hastada anestezi yönetimien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan Bakı, Elif
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage48en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record