Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Musa
dc.contributor.authorZararsız, İsmail
dc.contributor.authorUlusoy, Mahinur
dc.contributor.authorSakarya, Mehmet Emin
dc.contributor.authorAcar, Serpil
dc.contributor.authorŞimşek, Tuba
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:00Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5ESTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/534
dc.description.abstractAmaç: Arterya karotis interna (AKİ) tiroid kıkırdağın üst kenarı hizasında, arterya karotis communis’in uç dalı olarak başlar. Boyun diseksiyonu sırasında, bölgeye ait anatomik detayların iyi bilinmesi, cerrahlara, bu komplikasyonlardan kaçınmada, önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmada Türk toplumuna ait AKİ’nin seyir varyasyonlarını ve görülme sıklıklarını tespit etme amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma multidedektör komputerize tomografi anjiografi (MDCTA) görüntüleri üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşları 31 ile 86 arasında yer alan 94 hasta (32 kadın-62 erkek) (94 sağ-94 sol, toplam 188 olgu) dahil edildi. Bulgular: Çalışmamızda AKİ’nin servikal bölgede 4 farklı seyir tipi gösterdiği tespit edildi. Tartışma: Çalışmamızda ortaya koyduğumuz seyir varyasyonlarının cerrahlar ve radyologlara teşhis ve tedavi açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: Internal carotis artery (ICA), begins as three branches of arteria carotis communis, aligned with the upper edge of cartilago thyroidea. Knowing the anatomic details of this area well, will help the surgeons to a great extent in preventing complications during dissection of the neck region. This study was aimed to determine the variations in the course of ICA and its frequency of appearance in Turkish population. Material and Methods: This study was performed on multidedectör computerize tomografi anjiografi (MDCTA) image. In this study 94 patients aged between 31 and 86 (32 females-62 males), (94 right-94 left, total 188 cases) were included. Results: In our study, ICA cervical area was found to exhibit 4 different variation types. Conclusion: We believe that the variation types determined and exhibited in our study will be helpful for surgeons and radiologists in their diagnosis and treatments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.titleArterya karotis interna'nın seyir varyasyonlarıen_US
dc.title.alternativeVariations in the course of internal carotid arteryen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage256en_US
dc.identifier.endpage260en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record