Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinus, Ercan
dc.contributor.authorEkerbiçer, Hasan
dc.contributor.authorErtürk, Haldun
dc.contributor.authorCever, İlhan
dc.contributor.authorTan, Ahmet
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:59Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:59Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFeU9ETXo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/530
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; S.B. Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne başvuran hastalar baz alınarak, sınıkçıya gitme alışkanlığını, sınıkçıya giden halkın profilini ve sınıkçıların neden olduğu komplikasyonları ortaya koymaktır. Bu çalışmaya, S.B. Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne Ekim 1994- Mayısl996 tarihleri arasında travma ve travma sekeli sonucu başvuran 3634 olgudan, daha önce sınıkçıya giden 188 olgu dahil edildi. Çalışma grubuna, biri açık uçlu olmak üzere 14 adet sorudan oluşan bir anket uygulandı. Komplikasyon, tam ve tedavi ile ilgili bilgiler hastane kayıtlarından elde edildi. Toplanan veriler SPSS paket programı yardımıyla bilgisayara girilip irdelendi. Sınıkçıya ençok erkeklerin gittiği, birinci ve ikinci dekatlarda sınıkçıya gitme sıklığının fazla olduğu, sınıkçıya gitmede sosyal güvence olmaması ve eğitim düzeyi düşüklüğünün önemli rol oynadığı görüldü. Sınıkçıların neden olduğu komplikasyonların başında cilt lezyonu-ödem-bül, malunion ve eklem sertliği hareket kısıtlılığı gelmekteydi. 21. Yüzyıla girerken ülkemizde, büyük şehirlerde bile sınıkçıların halk sağlığı açısından büyük bir problem oluşturduğu, bunlarla mücadelede halkın eğitim ve kültür düzeyini artırmanın yanında gerekli adli ve cezai yükümlülüklerin daha ciddi olarak gündeme getirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractThe purposes of this study arc to uncover the habit of using bonesetters, characteristics of people applying to bonesetters, and the complications caused by bonesetters according to patients admitted to Haseki Hospital Clinic of Orthopaedics and Traumatology. 188 or 3634 patients who were treated by a bonesetter before admitting to Haseki Hospital Clinic of Orthopaedics and Traumatology between October 1994 - May 1996 were included to the study, A questionnaire consisting of 14 questions was used to collect data, The data about complications, diagnoses and treatments were extracted from hospital records. Most of the patients in the study group were male and they were dominantly in the first and second decades of life, having no social security. The level of education of the patients and their parents were very low. Most common complications caused by bonesetters were skin lesion-edema-bullae, malunion and limitation or the joint motion. In the eve of 21 st century, public interest to bonesetters even in cultural cities is an important public health problem in our country. Improving the educational, cultural and socio economical level of people is the key while struggling with them, Putting legal measures into practice is also crucial.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHalkın sınıkçı tercihi: Nedenleri ve sonuçlarıen_US
dc.title.alternativePublic interest to bonesetters: Reasons and resultsen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record