Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErol, Mehmet Akif
dc.contributor.authorDuman, Rahmi
dc.contributor.authorDuman, Reşat
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:59Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2548-0693
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFME1UZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/529
dc.description.abstractPeriferik retina dejenerasyonları genellikle semptom vermeksizin rutin oftalmolojik muayenede periferik fundusun taranması sırasında rastlantısal olarak karşımıza çıkan ve genellikle tedavi ihtiyacı göstermeyen lezyonlardır. Çoğu zaman ilerleme göstermeyen bu lezyonların atlanması hasta ve hekim açısından hem tıbbi hem de medikolegal açıdan çok sorun çıkarmasa da takibinin gerekmesi veya profilaktik tedavi gerektirebilecek lezyonların bulunma ihtimali bizleri bu konuda dikkatli davranmaya sevk etmelidir. Bu derlemede regmatojen retina dekolmanı riski olmayan periferik retina dejenerasyonları ve bu lezyonların yönetimi özetlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPeripheral retinal degenerations are lesions that usually appear incidentally during routine ophthalmologic examination when the peripheral fundus is scanned, and usually do not require treatment. Though skipping these non-progressing lesions do not often leads to problems both legally and medically in terms of both the patient and the physician, the possibility of needing follow-up or lesions that may require prophylactic treatment should lead us to be cautious in this regard. In this review, peripheral retinal degenerations without risk of rhegmatogenous retinal detachment and management of these lesions are summarized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleRegmatojen Retina Dekolmanı Riski Olmayan Periferik Retina Dejenerasyonları ve Yönetimien_US
dc.title.alternativePeripheral Retinal Degenerations without Risk of Rhegmatogenous Retinal Detachment and Managementen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDuman, Reşat
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.relation.journalGüncel Retina Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record