Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkpınar Yılmaz, Merve
dc.contributor.authorCiğerci, Yeliz
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/51
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmbQn7eZ6BPvfO94IYhGZDzDJDL45P8Abf1UFUfCpA5RR
dc.description570042en_US
dc.description.abstractCerrahi Ve Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Steroid Tedavisine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Bu çalışma, cerrahi ve dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin steroid tedavisine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştr. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi ve Dahili Klinikleri' nde çalışan 326 hemşireden araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli yada raporlu olmayan ve toplam 261 hemşireyle 7 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma verileri, "Kişisel Bilgi Formu" ve "Genel Bilgi", "Komplikasyonlar" ve "Hemşirelik Uygulamaları" bölümlerini içeren toplamda 3 bölüm ve 54 maddeden oluşan "Steroid Tedavisi Hemşire Bilgi Anketi" kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, hemşirelerin %63,6'sının cerrahi kliniklerde, %36,4'ünün dahili kliniklerde çalıştığı, %20,7'sinin mezuniyet sonrası steroid ilaçlara ilişkin eğitim aldığı saptanmıştır. Hemşirelerin anketin tedaviye ilişkin genel bilgi bölümünden ortalama 12,52±4,7, steroid tedavisinin komplikasyonlarına yönelik bilgi bölümünden ortalama 8,13±3,1, steroid tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik bilgi bölümünde ise ortalama 14,34±4,4 puan aldığı ve hemşirelerin anketin bütün bölümlerinden ortalamanın üzerinde puan aldığı belirlenmiştir. Anketin tüm bölümlerinden dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerden daha fazla puan aldığı, lisans ve yüksek lisans mezunu olan hemşirelerin bilgi puanlarının, lise ve önlisans mezunu hemşirelerin bilgi puanlarından daha yüksek olduğu, hemşirelerin meslekte çalışma süresi ve klinik deneyim süresi arttıkça bilgi puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda hemşirelerin bilgi puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu ancak hasta eğitimine gerekli önemin verilmediği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractDetermining the Knowledge Levels of Nurses Working in Surgery and Internal Clinics Concerning Steroid Treatment This study was conducted for the purpose of determining the knowledge levels of surgical nurses and internal clinics nurses concerning steroid treatment. This descriptive study was carried out with a total of 261 nurses between February 7th – March 6th, 2019, who agreed to participate in the study and were neither on leave nor on sick leave between the aforementioned dates, among 326 nurses working in the Surgery and Internal Clinics of Afyon Kocatepe University Ahmet Necdet Sezer Research and Application Hospital. Study data were collected using a "Questionnaire Form for Nurse's Knowledge of Steroid Treatment", which includes the sections of "Personal Information Form", "General Information", "Complications" and "Nursing Practices" and consists of a total of 3 sections and 54 items. Examining the study findings; it was determined that 63,6% worked in surgery clinics and 36.4% in internal clinics, 20,7% had trained on steroid drugs after graduation. It was determined that the nurses obtained mean 12,52 ± 4,7 points from the section of general information about mean 8,13±3,1 points from the section of information about complications of the steroid treatment; mean 14,34 ±4,4 points from the section of information about nursing practices in the steroid treatment and the nurses obtained scores above average from all of the sections of the questionnaire. It was determined that the nurses working in internal clinics obtained higher scores from all of the sections of the questionnaire than the nurses working in surgery clinics; the nurses with bachelor's degree and postgraduate degree had higher knowledge scores than the nurses who were high school graduates and had associate degree; and as the nurses' length of working in the profession and length of clinical experience increased, the knowledge scores increased. As a result of the study, it was found that the nurses' knowledge scores were above average; however, patient training was not given the required priority.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectSteroid Tedavisien_US
dc.subjectKortikosteroiden_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHasta Eğitimien_US
dc.subjectBilgi Düzeyi.en_US
dc.subjectSteroid Treatment, Corticosteroid, Nursing, Patient Training, Knowledge Levels.en_US
dc.titleCerrahi ve dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin steroid tedavisine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the knowledge levels of nurses working in surgery and internal clinics concerning steroid treatmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorAkpınar Yılmaz, Merve
dc.contributor.institutionauthorCiğerci, Yeliz
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record