Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda Balcı, Mehtap
dc.contributor.authorŞimşek, Çiğdem
dc.contributor.authorAtay, Emre
dc.contributor.authorTahta, Yahya
dc.contributor.authorErtekin, Ayşe
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:56Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1018-3655
dc.identifier.issn1018-3655
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVeE16YzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/478
dc.description.abstractBrakiyal pleksus, üst ekstremitenin motor fonksiyonunun tümünden ve duyusal fonksiyonun büyük bölümünden sorumludur. Üst ekstremitenin ve omzun anestezisi plexus brachialisin farklı yerlerden bloke edilmesi ile sağlanabilir. İnterskalen blok yan etkisi az, uygulanması kolay, başarı oranı yüksek bir işlem olduğundan ve postoperatif analjezi sağladığından omuz ve üst ekstremite cerrahilerinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle yüksek riskli hastaların günübirlik anestezi uygulamasında sık tercih edilen bir anestezi yöntemidir. Bu olguda, stimplex eşliğinde prilokainbupivakain kullanılarak interskalen brakiyal pleksus bloğu uygulanan hasta sunuldu. Olgu, 26 yaşında spina bifida tanısı olan hidrosefali sebebiyle şant operasyonu geçirmiş erkek bireydi. Aynı zamanda, hasta birey kronik böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 2 gün diyalize girmekteydi. Olgunun anamnez öyküsünde; epilepsi tanısı olduğu, paraplejik astım öyküsünün yer aldığı ve güvercin göğsünün mevcut olduğu belirlendi. Hastanın mikrognati tiroglossal mesafesi kısa, mallampati skorlaması 4 olarak tespit edildi. 26 yaşındaki erkek hasta sağ humerus kırığı nedeni ile intramedüller çimento augmentasyonu ve vida ile stabilizasyon için ameliyata hazırlandı. Ele alınan olguda hidrosefali, kronik böbrek yetmezliği, güvercin göğsü, astım öyküsü ve zor entübasyon kriterleri mevcuttu. Bundan dolayı, riskler göz önüne alındığında çoklu ilaç kullanımından kaçınmak için interskalen brakiyal pleksus bloğu tercih edildi. Sonuç olarak, yüksek riskli hastalarda diğer anestezi uygulamalarına göre rejyonel anestezinin iyi bir alternatif olduğu görüşündeyiz.en_US
dc.description.abstractBrachial plexus is responsible for the entire motor function and most of the sensory function of the upper extremity. Anesthesia of the upper extremity and shoulder region can be achieved by blocking the brachial plexus from different sites. Since the interscalene block success rate is high (there is little side effect and it is easy to implement), its use in shoulder and upper limb surgical is becoming increasingly widespread. In this case, we present a patient who has undergone interscalene brachial plexus block using prilocain-bupivacain with stimplex. The case was a 26 year-old male diagnosed with spina bifida and subjected to shunt operation due to hydrocephalus. At the same time, the patient was on dialysis treatment 2 days a week for chronic renal failure. In the medical history of the case, there were epilepsy, paraplegic asthma, and pigeon chest. The patient's micrognathic thyroglossal distance was short, and the mallampati score was 4. He was prepared for surgery with intramedullary cement augmentation and screw stabilization with the right humerus fracture. The patient had hydrocephalus, chronic renal failure, pigeon breast, asthma, and difficult intubation criteria. Therefore, when considering the risks, interscalene brachial plexus block was preferred to avoid multiple drug use. As a result, we think that regional anesthesia is a good alternative to other anesthesia in high-risk patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleSPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMUen_US
dc.title.alternativeINTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK IN PATIENT WITH SPINA BIFIDA: CASE REPORTen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAtay, Emre
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.journalSağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record