Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDeste Gökay, Gonca
dc.contributor.authorDurkan, Rukiye
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:55Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFME9EazBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/461
dc.description.abstractMonoblok itriyum stabilize tetragonal zirkonya polikristal (Y-TZP) seramikler, diğer seramikler ile karşılaştırıldığında yüksek mekanik ve estetik özellikler sergileyen en güncel materyallerden biri olmuştur. Monoblok zirkonya biyouyumluluk, nontoksik etkileri, düşük bakteriyel adezyon gibi özellikleri ile tabakalı seramiklerin önüne geçmiştir. Bu vaka raporunun amacı, tam seramik restorasyonlar ile maksiller anterior dişlerin estetik olmayan görünümünü restore etmektir. 27 yaşındaki erkek hasta anterior dişlerinin estetik olmayan görünümü şikayetiyle başvurmuştur. Klinik ve radyografik inceleme sonucunda bruksizmi olan hastada çiğneme yüzeyleri ve insizal kenarlarda aşınma olduğu gözlenmiştir. Ön bölge estetik restorasyonlar için translusensi ve dayanıklılık avantajları nedeniyle monolitik zirkonya materyali seçilmiştir. 12 aylık takip sonucunda hiçbir estetik ve fonksiyonel komplikasyon rapor edilmemiştir. Protetik rehabilitasyonda çift tabakalı seramik sistemleri ile ilişkili komplikasyonları önlemek için monolitik zirkonya sistemleri kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractMonoblock yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystal (Y-TZP) ceramics, became one of the most current material which exhibits high mechanical and aesthetic properties compared with other ceramics. Monoblock zirconia is a biocompatible non toxic material with low bacterial adhesion and which eliminates multilayering of ceramics. The purpose of this report was to restore unaesthetics appearance of maxillary anterior teeth with full ceramic restoration. A 27-year-old man referred because of the unaesthetic appearance of anterior teeth. As a result of clinical and radiographical examinations, it is indicated that patient with wear on occlusal surfaces is the patient having bruxism. Monolithic zirconia was chosen for its’ translucency for anterior esthetics and strength. Results: No esthetic and functional complications were reported after 12 months. Prosthetic rehabilitation using monolithic zirconia may help to prevent complications associated with bilayered ceramics systems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleMONOBLOK ZİRKONYA SERAMİK SİSTEMİ İLE ESTETİK ANTERİOR KRONLAR: KLİNİK VAKA RAPORUen_US
dc.title.alternativeESTHETICS ANTERIOR CROWNS WITH MONOBLOCK ZIRCONIA CERAMIC SYSTEM: A CLINICAL CASE REPORTen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorDeste Gökay, Gonca
dc.contributor.institutionauthorDurkan, Rukiye
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage480en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record