Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUlu, Şahin
dc.contributor.authorKınar, Abdullah
dc.contributor.authorBucak, Abdülkadir
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:55Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2149-7877
dc.identifier.issn2149-7877
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFM09EY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/453
dc.description.abstractLipom insan vücudunun mezenkimal kaynaklı en sık neoplazmı olarak karsımıza çıkmaktadır. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren de olsa dev boyutlara ulaşabilirler.Ayırıcı tanısında birçok bening ve malign tümörler bulunur. Kitlenin total eksizyonu tercih edilen tedavi modalitesidir. Lipomların %15’ ten azı baş boyun bölgesi yerleşimlidir. Baş boyun yerleşiminde, sıklıkla posterior servikal üçgende prezente oldukları görülür. Bu olgumuzda supraklaviküler bölgede OSAS şikayetkleri oluşturan dev lipomdan bahsettik ve literatür taraması yaptık.en_US
dc.description.abstractLipoma is the most common mesenchymal neoplasm in the human body. They may rarely become giant masses due to their asymptomatic nature. Differential diagnosis includes many malignant and benign tumors. Total surgical excision is the preferred treatment modality.Fewer than 15% of lipomas occur in the head and neck They are often presented in the posterior cervical triangle on the placement of the head and neck. In this case we discuss a giant lipoma in supraclavicular area that make patient OSAS and reviewed the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.titleBOYUNDA DEV LİPOMAen_US
dc.title.alternativeLIPOMA OF THE NECKen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlu, Şahin
dc.contributor.institutionauthorKınar, Abdullah
dc.contributor.institutionauthorBucak, Abdülkadir
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.journalENTcaseen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record