Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİnce, Sinan
dc.contributor.authorAcaröz, Ulaş
dc.contributor.authorArslan Acaröz, Damla
dc.contributor.authorVarol, Nuray
dc.contributor.authorGürler, Zeki
dc.contributor.authorKüçükkurt, İsmail
dc.contributor.authorDemirel, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorEryavuz, Abdullah
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-6853
dc.identifier.issn2147-6853
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30607/kvj.466888
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprek5qY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/434
dc.description.abstractBu çalışmada, sıçanlarda akrilamid ile oluşturulan oksidatif strese karşı antioksidan ajan olan taurinin koruyucu etkisinin araştırılması amaçlandı. Toplam 35 Wistar erkek sıçan standart rodent yemiyle beslendi ve 5 eşit gruba ayrıldı. I. Grup: kontrol grubu, II. Grup: sadece 15 mg/kg akrilamid 60 gün boyunca gastrik gavaj yolu ile verildi. III., IV. ve V. gruplara sırasıyla akrilamid (15 mg/kg) ve taurin 50, 100 ve 200 mg/kg/gün olacak şekilde ağızdan gastrik gavaj ile verildi. Akrilamid uygulaması sıçanların kan ve dokularında malondialdehid seviyelerinde önemli bir artışa ve glutatyon seviyelerinde azalmaya neden oldu. Buna ilave olarak, akrilamid uygulaması ile süperoksid dismutaz ve katalaz aktivitelerinin sıçan eritrosit ve dokularında azaldığı belirlendi. Taurin uygulamasının akrilamid ile indüklenen oksidatif stres ve lipid peroksidasyonu azaltarak vücudun antioksidan savunma sistemini iyileştirdiği belirlendi. Bunun yanı sıra, taurin uygulaması ile akrilamid verilen sıçanların karaciğer ve beyin dokularındaki IFN-?, IL-1?, TNF-? ve NF?B mRNA ekspresyon düzeylerinin azaldığı gözlendi. Ayrıca, taurin dokularda akrilamid ile indüklenen oksidatif stres sonucu oluşan histopatolojik değişikliklere karşı koruyucu etki gösterdi. Sonuçta doza bağlı olarak taurinin sıçanlarda antioksidan savunma mekanizmasını artırarak akrilamidle indüklenen oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterdiği belirlendi.en_US
dc.description.abstractThe aim of the present study was to evaluate the protective effect of taurine on acrylamide-induced oxidative stress in rats. Totally, 35 Wistar albino male rats were fed standard rodent diet and divided into 5 equal groups. I. Group: control group, II. Group: only 15 mg/kg acrylamide treated by gastric gavage for 60 days. III., IV., and V. group received 15 mg/kg acrylamide with taurine at dose of 50, 100 and 200 mg/kg/day by gastric gavage. Treatment with acrylamide significantly increased malondialdehyde levels and decreased glutathione levels in blood and tissues of rats. Additionally, acrylamide treatment decreased superoxide dismutase and catalase activities in erythrocyte and tissues of rats. However, treatment of taurine inhibited acrylamide-induced oxidative stress, lipid peroxidation, and enhanced the antioxidant enzymes activities. Besides, mRNA expression levels of IFN-?, IL-1?, TNF-?, and NF?B in liver and brain of acrylamide exposed rats were decreased with taurine treatment. Moreover, taurine exhibited protective action against the acrylamide-induced histopathological changes in tissues. In conclusion, it was determined that taurine in a dose-dependent manner has a protective effect against acrylamide induced oxidative stress by increasing antioxidant defense mechanism in rats.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleSıçanlarda Akrilamid ile İndüklenen Oksidatif Strese Karşı Taurinin Koruyucu Etkisien_US
dc.title.alternativeProtective Effect of Taurine Against Acrylamide-induced Oxidative Stress in Ratsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorVarol, Nuray
dc.identifier.doi10.30607/kvj.466888
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.identifier.endpage490en_US
dc.relation.journalKocatepe Veterinary Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record