Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFatma, Mansur
dc.contributor.authorÖzlem, Gedik
dc.date.accessioned2022-11-02T08:52:45Z
dc.date.available2022-11-02T08:52:45Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationMansur, F., & Gedik, Ö. (2022). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (61), 17-42.en_US
dc.identifier.issn2630-6409
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18070/erciyesiibd.962995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1444
dc.description.abstractKüreselleşme, teknoloji, ekoloji, iklim değişikliği, kirlilik, yeşil… Benzer kavramları artırmak mümkünken bu haliyle bile günümüzde adından sıklıkla söz ettiren sürdürülebilirlik kavramı akıllara gelmiş olmalı. Kurumların çevresel çabalarını iş yapma stratejilerine entegre ederek değişimi başlatan sürdürülebilirlik, kimi zaman yeşil hastane, kimi zaman sıfır atık, kimi zaman da yeşil davranışlar ile sağlık kurumlarında kendine yer bulmaktadır. Burada önemli olan soru değişimi kimin başlatacağıdır. Yanıt olarak değişimin farkında olan ve yönünü yaşanabilir bir düzene çevirme özeliğine sahip proaktif kişiler verilebilir. Proaktif kişilik, Sosyal Öğrenme Kuramı gereğince bireyin kendi doğasında var olan bir kişilik özelliği olarak belirmektedir. Bunun ise çalışmanın hareket noktasını oluşturan sürdürülebilir çevre yanlısı davranışlar ile kesiştiği düşünülmektedir. Sürdürülebilir bir bakış açısının ele alındığı bu çalışmada, sağlık çalışanlarının proaktif kişilik özelliğinin yeşil örgütsel davranışa etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya dâhil olan sağlık çalışanı sayısı 390’dır. Yeşil örgütsel davranış boyutlarını çevresel duyarlılık, çevresel katılım, ekonomik duyarlılık, yeşil satın alma ve teknolojik duyarlılık oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda proaktif kişiliğin yeşil örgütsel davranış ve boyutları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErciyes Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18070/erciyesiibd.962995en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProaktif kişiliken_US
dc.subjectYeşil satın almaen_US
dc.subjectTeknolojik duyarlılıken_US
dc.subjectEkonomik duyarlılıken_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectYeşil örgütsel davranışen_US
dc.subjectÇevresel duyarlılıken_US
dc.subjectÇevresel katılımen_US
dc.subjectProactive personalityen_US
dc.subjectGreen organizational behavioren_US
dc.subjectEnvironmental sensitivityen_US
dc.subjectEnvironmental participationen_US
dc.subjectEconomic sensitivityen_US
dc.subjectGreen purchasingen_US
dc.subjectTechnological sensitivityen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.titleSAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA ETKİSİen_US
dc.title.alternativeTHE EFFECT OF PROACTIVE PERSONALITY TRAITS OF HEALTH PROFESSIONALS ON GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIORen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0840-0765en_US
dc.departmentAFSÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGedik, Özlem
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record