Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZeytin Demiral, Gökçe
dc.contributor.authorBörü, Ülkü Türk
dc.contributor.authorBölük, Cem
dc.contributor.authorAhıshalı, Emel
dc.contributor.authorCoşkun Duman, Sanem
dc.contributor.authorDemiral, Bahadır H.
dc.contributor.authorTaşdemir, Mustafa
dc.date.accessioned2022-07-06T12:21:52Z
dc.date.available2022-07-06T12:21:52Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBÖLÜK, C. (2021). Irritable Bowel Syndrome In Multiple Sclerosis Patients and Its Relation To Attacks. Dicle Tıp Dergisi, 48(2), 253-259.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5798/dicletip.944374
dc.identifier.uri1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1342
dc.description.abstractObjective: Knowledge about bidirectional microbiome-gut-brain interactions has gradually increased in multiple sclerosis (MS) and many other diseases. The aim of this study is to determine the prevalence of irritable bowel syndrome (IBS) in MS patients, to compare with a control group and to identify the relationship between MS attacks and gastrointestinal (GI) symptoms. Methods: Patients with at least a two-year diagnosis of relapsing-remitting MS (RRMS) from our outpatient clinic were included in the study. The duration of disease, expanded disability status scale and time of MS attacks were recorded. ROME- IV criteria were used for diagnosis of IBS. Results were compared with the control group. IBS symptoms prior to, during and after an attack were recorded and their relationship to MS attacks was investigated. Results: 93 RRMS patients and 101 controls were included in this study. The prevalence rate of IBS was found to be 16.1% (n=15) in MS patients and 8.9% (n=9) in the control group. No significant difference can be found in IBS prevalence rate between MS patients and controls (p=0.127). MS attacks had no significant effect on constipation, diarrhea, abdominal pain and distention. Conclusion: This study showed that MS patients have a similar IBS prevalence to the control group. In addition, MS attacks have no significant effect on GI symptoms.en_US
dc.description.abstractAmaç: Multipl skleroz (MS) ve diğer hastalıklarda; mikrobiyom-barsak ve beynin iki yönlü etkileşimi konusundaki bilgi birikimi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı MS hastalarında irritabl barsak sendromu prevalansını belirlemek, kontrol grubu ile karşılaştırmak ve MS atakları ile gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntemler: Kliniğimizce en az 2 yıldır yineleyici MS (RRMS) teşhisi ile izlenen hastalar çalışmaya dâhil edildi. Hastalık süresi, özürlülük skalası (EDSS) ve MS atak zamanları kaydedildi. Irritabl barsak sendromu tanısında Roma-IV kriterleri kullanıldı. Sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı. MS atakları öncesindeki, atak sırasındaki ve sonrasındaki gastrointestinal semptomlar kaydedilerek MS atakları ile ilişkisi araştırıldı. Bulgular: 93 RRMS hastası ve 101 kontrol çalışmaya dâhil edildi. MS hastalarında irritabl barsak sendromu prevalansı %16,1 (n=15) bulunurken, kontrol grubunda %8,9 (n=9) bulundu. İrritabl barsak sendromu sıklığı açısından MS hastaları ve sağlıklı kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (p=0,127). MS ataklarının ishal, kabızlık, şişkinlik ve karın ağrısı üzerine anlamlı etkisi bulunamadı. Sonuç: Bu çalışma MS hastalarındaki irritabl barsak sendromu sıklığının sağlıklı kontroller ile benzer olduğunu göstermiştir. Ayrıca MS ataklarının gastrointestinal semptomlar üzerine anlamlı etkisi yoktur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5798/dicletip.944374en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbdominal Painen_US
dc.subjectConstipationen_US
dc.subjectDiarrheaen_US
dc.subjectIrritable Bowel Syndromeen_US
dc.subjectMultiple sclerosisen_US
dc.subjectİshalen_US
dc.subjectKabızlıken_US
dc.subjectKarın ağrısıen_US
dc.subjectIrritabl barsak sendromuen_US
dc.subjectMultipl sklerozen_US
dc.titleIrritable Bowel Syndrome In Multiple Sclerosis Patients and Its Relation To Attacksen_US
dc.title.alternativeMultipl Skleroz Hastalarında İrritabl Barsak Sendromu ve Ataklarla Olan İlişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9635-5804en_US
dc.authorid0000-0002-0094-5624en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorZeytin Demiral, Gökçe
dc.contributor.institutionauthorBörü, Ülkü Türk
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage259en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record