Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Derya
dc.contributor.authorTaşar, Soner
dc.date.accessioned2022-07-04T12:49:32Z
dc.date.available2022-07-04T12:49:32Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKORKMAZ, D., & TAŞAR, S. (2021). İZOLE LARENGEAL KANDİDİAZİS: OLGU SUNUMU. Kocatepe Tıp Dergisi, 22(5), 429-431.en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18229/kocatepetip.647612
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1314
dc.description.abstractAkciğer tutulumu olmaksızın larenksin izole mukozal kandidiazisi oldukça nadir olmakla birlikte, altta yatan hastalığı olan immun düşkün kişilerde görülebilmektedir. Yirmibeş yaşında erkek hasta ses kısıklığı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü şikayeti ile başvurdu, videolarengoskopik incelemesinde izole larengeal mukozal kandidiazis bulguları izlendi. Yapılan tetkikler sonucunda hastada miliyer tüberküloz nedeniyle gelişen immun supresyon ve bir fırsatçı enfeksiyon olarak larengeal kandidiazis geliştiği saptandı. Hastaya antitüberküloz tedavi başlandı, 2x400 mg/gün flukonazol tedavisi ile kandida plakları tamamen geriledi.en_US
dc.description.abstractAlthough isolated mucosal candidiasis of the larynx without pulmonary involvement is very rare, it can be seen in immunocompromised individuals with an underlying disease. A 25-year-old male patient presented with hoarseness, sore throat, dysphagia, and isolated laryngeal mucosal candidiasis on video laryngoscopic examination. As a result of the tests, it was found that the patient developed immune suppression due to miliary tuberculosis and laryngeal candidiasis as an opportunistic infection. The patient was started on antituberculosis treatment and candida plaques completely regressed with 2x400 mg/day fluconazole treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18229/kocatepetip.647612en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKandidaen_US
dc.subjectTüberkülozen_US
dc.subjectİmmünsupresyonen_US
dc.subjectLarengeal kandidiazisen_US
dc.subjectCandidaen_US
dc.subjectTuberculosisen_US
dc.subjectImmunosuppressionen_US
dc.subjectLaryngealen_US
dc.subjectCandidiasisen_US
dc.titleİZOLE LARENGEAL KANDİDİAZİS: OLGU SUNUMUen_US
dc.title.alternativeISOLATED LARYNGEAL CANDIDIASIS: A CASE REPORTen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-7236-2164en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKorkmaz, Derya
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage429en_US
dc.identifier.endpage431en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record