Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPektaş, Gökhan
dc.contributor.authorAslan, Esra
dc.contributor.authorGüzel, Hilal
dc.contributor.authorDemirciler Yavaş, Betül
dc.contributor.authorÇelik, Sefa
dc.date.accessioned2022-07-01T11:57:13Z
dc.date.available2022-07-01T11:57:13Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationPEKTAŞ, G., ASLAN, E., GÜZEL, H., YAVAŞ, B. D., & ÇELİK, S. (2021). Effects of resveratrol and 1, 3-bis (2-chloroethyl)-1-nitrosurea combination on YKG1 glioblastoma cells. Anatolian Journal of Botany, 5(1), 51-57.en_US
dc.identifier.issn2602-2818
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30616/ajb.893690
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1295
dc.description.abstractGlioblastoma is a primary malignant brain tumor that can be treated with 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosurea(BiCNU/carmustine). Resveratrol is a natural phenol that can interfere with apoptosis. This study aims to investigate how thecombination of BiCNU and resveratrol affects glioblastoma cells in vitro. Accordingly, YKG1 glioblastoma cells were treatedwith different amounts of resveratrol (50 and 100 µM) and BiCNU (10 and 20 µM) either alone or in combination. Cellviability tests and immunochemical studies were conducted on these cells. According to results, increasing the amount ofresveratrol and BiCNU decreased cell viability. Additionally, when these maximal doses of resveratrol and BiCNU (100 µMresveratrol plus 20 µM BiCNU) were applied, viability decreased to the highest cytotoxicity levels. Immunohistochemicalanalysis also revealed the significantly upregulated H scores of beclin-1 and caspase-3 in treated groups with the highest valuein maximally combined concentration. These results indicated the cumulative effects of concurrent administration of BiCNUand resveratrol on the cytotoxicity of malignant human YKG1 glioblastoma cells in vitro.en_US
dc.description.abstractGlioblastoma, 1,3-bis (2-kloroetil) -1-nitrosüre (BiCNU / carmustin) ile tedavi edilebilen birincil kötü huylu beyin tümörüdür. Resveratrol, apoptozu engelleyebilen doğal bir fenoldür. Bu çalışma, BiCNU ve resveratrol kombinasyonunun glioblastoma hücrelerini in vitro nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında glioblastoma YKG1 hücreleri, tek başına veya kombinasyon halinde farklı miktarlarda resveratrol (50 ve 100 uM) ve BiCNU (10 ve 20 uM) ile muamele edildi. Bu hücreler üzerinde hücre canlılığı testleri ve immünokimyasal çalışmalar yapıldı. Sonuçlara göre, resveratrol ve BiCNU miktarının artırılması hücre canlılığını kademeli olarak azalttı. Ek olarak, maksimum resveratrol ve BiCNU dozu (100 µM resveratrol artı 20 µM BiCNU) verildiğinde, hücre canlılıkları oldukça azaldı. İmmünohistokimyasal analizler, maksimum kombine konsantrasyonda muamele edilen gruplarda beklin-1 ve kaspaz-3 H skorları düzeylerini önemli ölçüde arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar, BiCNU ve resveratrolün aynı anda uygulanmasının, malign insan YKG1 glioblastoma hücrelerinin in vitro sitotoksisitesi üzerindeki kümülatif etkilerini göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAbdullah KAYAen_US
dc.relation.isversionof10.30616/ajb.893690en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectCarmustineen_US
dc.subjectGlioblastomaen_US
dc.subjectResveratrolen_US
dc.titleEffects of resveratrol and 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosurea combination on YKG1 glioblastoma cellsen_US
dc.title.alternativeResveratrol ve 1,3-bis(2-kloroetil)-1-nitrozüre kombinasyonunun YKG1 glioblastoma hücreleri üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-3191-4978en_US
dc.authorid0000-0001-7692-8890en_US
dc.authorid0000-0001-7758-9034en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAslan, Esra
dc.contributor.institutionauthorGüzel, Hilal
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Sefa
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.journalAnatolian Journal of Botanyen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record