Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Tırnak batması tedavisi sonuçlarımız 

      Amaç: Bu çalışmamızda tırnak batması olan hastalarda Winograd tarafından tanımlanan cerrahi yöntem ile elektrokoterizasyon kombine tedavisinin sonuçlarını değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ve Ağustos 2012 ...