Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • TERRA-FİRMA FORME DERMATOZU OLGUSU 

      Terra firma-forme dermatozu (TFFD), kir benzeri kahverengi, kadifemsi, hiperpigmente plaklarla karakterize, asemptomatik ve idiopatik bir ke-ratinizasyon bozukluğudur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen tanı ...