Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Erkan
dc.contributor.authorKuzu, Selçuk
dc.contributor.authorKahveci, Orhan Kemal
dc.contributor.authorUlu, Şahin
dc.contributor.authorBucak, Abdulkadir
dc.date.accessioned2022-06-22T13:07:33Z
dc.date.available2022-06-22T13:07:33Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYILDIZ, E., Selçuk, K. U. Z. U., KAHVECİ, O. K., Şahin, U. L. U., & BUCAK, A. (2021). AFYONKARAHİSAR BÖLGESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI SONUÇLARI. Kocatepe Tıp Dergisi, 22(3), 229-233.en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1222
dc.description.abstractAMAÇ: Afyonkarahisar bölgesinde yapılan yenidoğan işitme tarama sonuçlarını değerlendirmek ve güncel literatür eşliğinde tartışmak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2014 - Aralık 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Bölgesinde (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Afyonkarahisar, Şuhut, Çay, Emirdağ, Dinar, Sandıklı, Bolvadin Devlet Hastanesi, Özel Fuar Hastanesi ve Özel Park Hastanesinde) işitme taraması yapılan 66.967 yenidoğanın işitme tarama sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. İlk teste gelen tüm yenidoğanlar uyarılmış otoakustik emisyonlar (TEOAE) ile değerlendirildi. İlk taramadan kalan yenidoğanlar risk faktörleri yönünden sorgulandı. Risk faktörü olan yenidoğanlar işitsel beyin sapı yanıt (ABR) ile, risk faktörü olmayanlar TEOAE ile değerlendirildi. İkinci tarama testinden kalan tüm yenidoğanlar ABR ile değerlendirildi. TEOAE ve ABR tarama testleriyle tek veya iki taraflı işitme kayıpları olan yeni doğanlar izlemlerinin yapılması, işitme kaybı tanısının konulması, tedavi ve rehabilitasyonlarına başlanması için ileri tanı merkezlerine sevk edilmişlerdir. BULGULAR: 66.967 yenidoğanın 112 tanesinde işitme kaybı mevcuttu. İşitme kaybı 32 yenidoğanda tek taraflı, 80 yenidoğanda ise çift taraflı idi. SONUÇ: Çalışmamızda sonuçlar, ülkemizde yapılan diğer işitme tarama sonuçlarıyla uyumlu olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: It is aimed to evaluate the results of neonatal hearing screening in Afyonkarahisar region and to discuss them with current literature. MATERIAL AND METHODS: In our study, the hearing screening results of 66,967 newborns who underwent hearing screening in Afyonkarahisar Region (Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital, Afyonkarahisar, Suhut, Çay, Emirdag, Dinar, Sandıklı, Bolvadin State Hospital, Private Fuar Hospital, and Private Park Hospital) between January 2014 and December 2019 were retrospectively evaluated. All newborns who came to the first test were evaluated with stimulated otoacoustic emissions (TEOAE). Newborns from the first scan were questioned about risk factors. Newborns with risk factors were evaluated with auditory brain stem response (ABR) and those without risk factors were evaluated with TEOAE. All newborns who failed the second screening test were evaluated with ABR. With TEOAE and ABR screening tests, newborns with single or bilateral hearing loss were referred to advanced diagnostic centers for follow-up, diagnosis of hearing loss, and to start treatment and rehabilitation. RESULTS:112 of 66,967 newborns had hearing loss. Hearing loss was unilateral in 32 newborns and bilateral in 80 newborns. CONCLUSIONS: In our study, the results were found to be consistent with other hearing screening results performed in our country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenidoğanen_US
dc.subjectİşitme kaybıen_US
dc.subjectOtoakustik emisyonen_US
dc.subjectİşitsel beyinsapı yanıten_US
dc.subjectNewbornen_US
dc.subjectHearing lossen_US
dc.subjectOtoacoustic emissionen_US
dc.subjectAuditory brainstem responseen_US
dc.titleAFYONKARAHİSAR BÖLGESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI SONUÇLARIen_US
dc.title.alternativeAFYONKARAHİSAR REGION NEWBORN HEARING SCREENING RESULTSen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0511-9874en_US
dc.authorid0000-0003-0193-1942en_US
dc.authorid0000-0002-6159-133Xen_US
dc.authorid0000-0003-3031-3465en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKuzu, Selçuk
dc.contributor.institutionauthorKahveci, Orhan Kemal
dc.contributor.institutionauthorUlu, Şahin
dc.contributor.institutionauthorBucak, Abdulkadir
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage233en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record