Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPektaş, Mehmet Bilgehan
dc.contributor.authorAslan, Esra
dc.contributor.authorGüzel, Hilal
dc.contributor.authorKorkmaz, Ömer Adil
dc.contributor.authorÇeleğen, Kübra
dc.contributor.authorPektaş, Ayhan
dc.contributor.authorBostancı, Aykut
dc.contributor.authorSadi, Gökhan
dc.date.accessioned2022-05-17T12:03:28Z
dc.date.available2022-05-17T12:03:28Z
dc.date.issued03.05.2022en_US
dc.identifier.citationPektaş, M. B., Aslan, E., Güzel, H., Korkmaz, Ö. A., Çeleğen, K., Pektaş, A., ... & Sadi, G. (2022). Kefir protects the liver against high fructose corn syrup induced phosphodiesterase hyperactivity. Turkish Journal of Biochemistry.en_US
dc.identifier.issn1303-829X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1515/tjb-2021-0180
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1029
dc.description.abstractObjectives Phosphodiesterases (PDEs) mediate several physiological activities, and alterations in PDE expressions might cause conflicts between functional and clinical effects. This study clarifies the eventual relationship between the hepatic insulin resistance-associated signaling elements and PDEs together with inflammatory markers and investigates the role of kefir in the treatment. Methods Male Wistar rats were grouped as Control, Kefir, HFCS (high-fructose corn syrup), and HFCS + Kefir. Daily HFCS (20% w/v) and kefir (1 mL/100 g weight) were given for 8-weeks. Hepatic expressions of PDE isoforms and insulin signaling elements were determined with qPCR and Western blot. The changes in hepatic phospholipase A2 (cPLA2) and insulin-like growth factor 1 receptor-α (IGF-1Rα) were investigated histologically. Results HFCS upregulated hepatic PDEs while repressed primary insulin signaling elements at gene and protein levels. It also augmented cPLA2 and IGF-1Rα expression. Kefir suppressed the PDEs and normalized the insulin signaling, and down-regulated cPLA2 and IGF-1Rα in the liver of HFCS-fed rats. Conclusions The disruption of the insulin signaling pathway and activation of PDEs were negatively correlated in liver tissues of the HFCS-fed rats. Kefir treatment achieved a remarkable improvement in HFCS-dependent modifications, and it could be an excellent functional food against HFCS-induced insulin resistance, PDE hyperactivity, and inflammation.en_US
dc.description.abstractAmaç Fosfodiesterazlar (PDE’ler) çeşitli fizyolojik aktivitelere aracılık eder, bu nedenle PDE ifadelerindeki değişiklikler, fonksiyonel ve klinik etkiler arasında farklılıklara neden olabilir. Bu çalışma, hepatik insülin direnci ile ilişkili sinyal elemanları, PDE’ler ve inflamatuar belirteçler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve kefirin tedavideki rolünü araştırmak üzere gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem Erkek Wistar sıçanları Kontrol, Kefir, YFMS (yüksek fruktozlu mısır şurubu) ve YFMS +Kefir olarak gruplandırıldı. 8 hafta boyunca hayvanlara günlük YFMS (%20 a/h) ve kefir (1 mL/100 g ağırlık) verildi. PDE izoformlarının ve insülin sinyal elementlerinin hepatik ekspresyonları, qPCR ve Western blot ile belirlendi. Hepatik fosfolipaz A2 (cPLA2) ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 reseptör-α’daki (IGF-1Ra) değişiklikler histolojik olarak araştırıldı. Bulgular YFMS, hepatik PDE’lerı yukarı yönde regüle ederken, gen ve protein seviyelerinde primer insülin sinyal elementlerini baskıladı. Ayrıca cPLA2 ve IGF-1Ra ifadesini artırdı. Kefir, HFCS ile beslenen sıçanların karaciğerinde PDE’leri baskıladı ve insülin sinyalini normalleştirdi. Buna ilave olarak cPLA2 ve IGF-1Ra’yı aşağı yönde regüle etti. Sonuç İnsülin sinyal yolunun bozulması ve PDE’lerin aktivasyonu, YFMS ile beslenen sıçanların karaciğer dokularında negatif korelasyon gösterdi. Kefir tedavisi, YFMS’ye bağlı modifikasyonlarda kayda değer bir iyileşme sağlayarak YFMS’nin neden olduğu insülin direncine, PDE hiperaktivitesine ve inflamasyona karşı mükemmel bir fonksiyonel gıda olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDe Gruyteren_US
dc.relation.isversionof10.1515/tjb-2021-0180en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHFCSen_US
dc.subjectInflammationen_US
dc.subjectInsulin signaling pathwayen_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectPhosphodiesteraseen_US
dc.subjectYFMSen_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectFosfodiesterazen_US
dc.subjectİnsülin sinyal yoluen_US
dc.subjectİnflamasyonen_US
dc.titleKefir protects the liver against high fructose corn syrup induced phosphodiesterase hyperactivityen_US
dc.title.alternativeKefir karaciğeri yüksek fruktozlu mısır şurubu kaynaklı fosfodiesteraz hiperaktivitesine karşı koruren_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0055-7688en_US
dc.authorid0000-0002-3191-4978en_US
dc.authorid0000-0001-7692-8890en_US
dc.authorid0000-0003-2178-2788en_US
dc.authorid0000-0002-3238-0752en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorPektaş, Mehmet Bilgehan
dc.contributor.institutionauthorAslan, Esra
dc.contributor.institutionauthorGüzel, Hilal
dc.contributor.institutionauthorÇeleğen, Kübra
dc.contributor.institutionauthorPektaş, Ayhan
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Biochemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record