Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İNTRALOBER PULMONER SEKESTRASYON 

      Pulmoner sekestrasyon akciğerin bir lob veya segmentinin normal trakeobronşial sistem ile ilişkisinin olmadığı, arteriyel dolaşımı sistemik arterlerle sağlanan konjenital lezyonlardır. Sıklıkla sol akciğerde ve alt loblarda ...